Fortsæt til hovedindholdet
Provstisekretærernes introducerende efteruddannelse
Kursusbeskrivelse

Kursusbeskrivelse

Beskrivelse af forløb, form og indhold for provstisekretæruddannelsen

Uddannelsen for nyansatte provstisekretærer er bygget op i tre dele:

Del 1: Intro - obligatorisk
Intro A

Kurset afholdes over tre dage med to overnatninger. Den nye provstisekretær deltager sammen med sin vejleder.
Kurset fokuserer på systemkendskab herunder: F2 (journalisering, dagsorden/referat, arkivopfølgning, post og bygge- og anlægsopgaver); brandsoft (budgetstøttesystem og PUK); DAP (håndbøger, fravær, befordring, dataarkiv og videndeling) samt FLØS

Intro B
Dette kursus afholdes to-tre uger efter Intro A. Det er et døgnkursus med ankomst kl. 11.00 og afrejse dagen efter kl. 15.30.
Den nye provstisekretær deltager sammen med sin provst.
Kurset fokuserer på organisationskendskab såsom årshjul, folkekirkens økonomi og struktur, tjenestevejen/forretningsgangen, relation mellem provst og provstisekretær, forventningsafstemning og opgavefordeling samt provstiets kendetegn og særlige udfordringer.


Del 2: Opfølgning - obligatorisk
Intro C
Del 2 afholdes som et dagskursus uden overnatning og har deltagelse af de nye provstisekretærer. Her er fokus på udbygning af systemkendskab og opfølgning på tidligere kurser ud fra de behov, som deltagerne selv har været med til at pege på.


Del 3: Vedligeholdelse - frivillig
Del 3 indeholder kurser, som kan udbydes som en-dags eller to-tre-dages kurser alt afhængig af indhold, som typisk vil være specifikke temaer såsom økonomistyring i folkekirken, forvaltning i folkekirken, overenskomster og skriftlig kommunikation. Kurserne henvender sig særligt til provstisekretærer, men også bredere til både provster, andre med sekretærfunktion, provstiudvalgsmedlemmer, præster og kordegne.