Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter lancerer ny strategi

Bestyrelsen for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) har netop godkendt en ny strategi for årene 2024-2028.

Strategi 2024 - 2028

FUV’s strategi 2024-2028, som kommer til verden her institutionens 10-års jubilæumsår, tager afsæt i en klar vision og mission. Ved at agere i samspil med sin omverden ønsker FUV som en national institution at være til gavn for hele folkekirken på tværs af geografisk placering, teologiske og kirkelige forskelle, faggrupper og økonomiske vilkår. Ud fra denne vision ønsker FUV at leve op til sin mission om at uddanne og efteruddanne præster og medarbejdere i folkekirken inden for kerneområderne gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission samt ledelse. En vigtig del af FUV’s mission er også at indsamle og formidle viden, der er relevant for folkekirken i hele dens virksomhed og dens virke i samfundet.

 

Strategien udgøres af seks strategiske indsatsområder:

 

Kommunikation

FUV kommunikerer strategisk og målrettet ind i folkekirken

 

Netværk

FUV udvikler og prioriterer arbejdet med netværk i folkekirken

 

Samarbejdskulturen i folkekirken

FUV understøtter samarbejdskulturen i folkekirken

 

Udvikling og Viden

FUV udvikler vidensarbejde i tematiske klynger

 

Den almene efteruddannelse

FUV udvikler differentierede kursusformer

 

Organisationsudvikling

FUV opprioriterer tværgående opgave- og vidensdeling internt i organisationen

 

Det er første gang, FUV har en samlet strategi for hele organisationen, men strategien bygger videre på FUV’s hidtidige arbejde og udstikker samtidig nogle tydelige fokusområder fremover. Denne kombination af kontinuitet og udvikling har været vigtig for bestyrelsesformand Elof Westergaard, som udtaler:

”Jeg er meget tilfreds og stolt af FUV’s strategi for de kommende fem år. Det er første gang i FUV’s 10-årige historie, at vi har en samlet strategi. Vi står på et solidt grundlag af 10 års samlede erfaringer, hvor FUV har udviklet sig til en institution med værdi for folkekirken i mange forskellige sammenhænge. Jeg ser lanceringen af strategien som en naturlig udvikling i FUV’s virke og, helt konkret, som et vigtigt redskab til at prioritere i de kommende års mange vigtige indsatser.”

 

Rektor i FUV, Birgitte Stoklund Larsen, ser strategien som vigtig for arbejdet i de kommende år:

”Der er store og positive forventninger til FUV fra vores omverden, både i forhold til at gribe aktuelle udfordringer, men også i forhold til at fastholde et højt fagligt niveau. Strategien for de næste år er et godt redskab til både at udvikle og prioritere arbejdet. Strategien er samtidig et signal om, at den særlige kombination af uddannelse, viden og udvikling i FUV er og vil være til gavn for folkekirken.”

 

Du kan læse FUV’s strategi 2024-2028 her: strategi 2024 - 2028