Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Den faglige styregruppe for Liturgisk Forum er nu nedsat

Den faglige styregruppe for Liturgisk Forum, hvis formål er at styrke gudstjenestelivet bredt i folkekirken, har netop holdt sit første møde. 

Liturgisk Forums styregruppe. Fra venstre: Karsten Gyldendorf, Grete Bækgaard Thomsen, Johannes Konstantin Neergaard, Lena Kjems, Martin Hornstrup, Charlotte Muus Mogensen, Birgitte Stoklund Larsen, Ane Ørgaard Bramstoft. Fotograf: Esther Jensen.

Liturgisk Forums styregruppe. Fra venstre: Karsten Gyldendorf, Grete Bækgaard Thomsen, Johannes Konstantin Neergaard, Lena Kjems, Martin Hornstrup, Charlotte Muus Mogensen, Birgitte Stoklund Larsen, Ane Ørgaard Bramstoft. Foto: Esther Jensen.

Den faglige styregruppe for Liturgisk Forum har netop holdt sit første møde, hvor alle medlemmer af styregruppen var til stede og drøftede rammerne for Liturgisk Forum, hvis formål er at styrke gudstjenestelivet bredt i folkekirken.

Liturgisk Forum etableres som led i biskoppernes liturgiske indsats, der bl.a. også omfatter en p.t. arbejdende dåbskommission. Liturgisk Forum er organisatorisk indlejret i FUV og forankret i et samarbejde mellem Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) og Kirkemusikskolerne. Arbejdet er finansieret af en bevilling fra Fællesfonden. Bevillingen dækker en 6-årig projektperiode med to årsværk.

Den faglige styregruppe består af:

 

Fødte medlemmer:

 

- Charlotte Muus Mogensen, rektor for Sjællands Kirkemusikskole (formand)

 

- Birgitte Stoklund Larsen, rektor for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (næstformand)

 

Medlemmer udpeget efter indstilling fra organisationer:

 

- Johannes Konstantin Neergaard, cand. mag. spillehusleder, Silkeborg. Indstillet af FKOF

 

- Grete Bækgaard Thomsen, formand for Lomborg-Rom menighedsråd. Indstillet af Landsforeningen af Menighedsråd.

 

- Karsten Gyldendorf, organist ved Herlufsholm Kirke. Indstillet af DOKS, Dansk Kirkemusikerforening og Organistforeningen.

 

- Ane Ørgaard Bramstoft, sognepræst i Vor Frue, Århus. Indstillet af Præsteforeningen, Provsteforeningen og biskopperne.

 

Liturgiske fagpersoner udpeget af Kirkemusikskolerne og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

 

- Martin Hornstrup, udpeget af KMS, organist i Gellerup Kirke,

 

- Lena Kjems, udpeget af FUV, lektor Pastoralseminarieuddannelsen i København