Opbrud i salmeskatten 

Kritisk Forum for Praktisk Teologi tager livtag med nye salmer i dette og det kommende nummer af tidsskriftet.… Læs mere

Videnscenterets udtalelse om kirkestatistikken 2021

Til årets kirkestatistik bearbejder Videnscenteret tal om folkekirken hentet fra Danmarks Statistik og sammenfatter de vigtigste resultater i en udtalelse.… Læs mere

Evaluering af Ny Præst 

Folkekirkens integrerede præsteuddannelse, der omfatter pastoralseminarieuddannelsen og den obligatoriske efteruddannelse, skal evalueres.… Læs mere

Kursusprogram 2022/23

Programmet er opdateret med nye spændende uge- og dagskurser, specialuddannelser og konferencer.… Læs mere

Coronainformation 

Restriktionerne ophører pr. 1. februar 2022… Læs mere

Matchmøde

Fredag d. 1. april kl. 15-17 kan menighedsråd med ledige præstestillinger møde de studerende på pastoralseminarieuddannelsen i København - og omvendt. … Læs mere

Når folkekirken møder mennesker med demens

Ny bog vil klæde folkekirkens medarbejdere bedre på til at møde mennesker med demens.… Læs mere

Forårskurser i retorik

Retorisk medarbejder Liselotte Dam-Jensen afholder kurser i Aarhus og København.… Læs mere

Glædelig jul og godt nytår 

En hilsen til alle fra rektor Hans Vium Mikkelsen… Læs mere

Specialuddannelse i sorg og sorggruppeledelse for præster

Uddannelsen er planlagt og udbydes i samarbejde med Det Nationale Sorgcenter.… Læs mere

Vis flere