Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Ny studielektor for den almene efteruddannelse

Erik Wulff Kelstrup er pr. 1. november 2023 ansat som ny studielektor og vil få sin daglige gang i Løgumkloster, hvor kursister også vil møde ham som kursusleder og underviser. 

Erik Wulff Kelstrup er uddannet cand.theol. fra Aarhus Universitet og er ph.d. fra samme sted med en afhandling om sandhedsbegrebet hos N.F.S. Grundtvig. 

Han har været sognepræst siden 2003 i Ormslev og Kolt uden for Aarhus og fra 2018 først næstformand og siden formand for Det teologiske censorkorps. Frem til 2012 var Erik Wulff Kelstrup i en årrække beskikket teologisk sagkyndig i forbindelse med domstolsbehandling af gejstlige læresager ved Østre og Vestre Landsret.

Erik Wulff Kelstrup kommer derudover med en bred kulturel spændvidde og solid erfaring som både underviser, foredragsholder og musiker.

Under den almene efteruddannelse udbyder Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter årligt en lang rækker kurser for præster, kirke- og kulturmedarbejdere, netværk og funktioner i folkekirkeligt regi. 

De fleste kurser afholdes på vores campusfaciliteter i Løgumkloster, hvor studielektor som ansvarlig på området og tovholder for de mange aktiviteter derfor får sin daglige gang, ligesom kursisterne også kommer til at møde Erik Wulff Kelstrup både som kursusleder og underviser.