Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Samarbejdsaftale mellem FUV og KMS om Liturgisk Forum

Etableringen af et Liturgisk Forum i folkekirken er kommet et skridt nærmere. Liturgisk Forum skal forankres i et samarbejde mellem Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) og folkekirkens tre kirkemusikskoler. Det samarbejde er nu formelt etableret med underskrivelsen af en samarbejdsaftale mellem de tre institutioner.

Etableringen af et Liturgisk Forum i folkekirken er kommet et skridt nærmere.

Liturgisk Forum skal forankres i et samarbejde mellem Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) og folkekirkens tre kirkemusikskoler. Det samarbejde er nu formelt etableret med underskrivelsen af en samarbejdsaftale mellem de tre institutioner.

Samarbejdsaftalen blev mandag den 20. november 2023 underskrevet af formænd og rektorer for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) og Sjællands Kirkemusikskole, Løgumkloster Musikskole og Vestervig Musikskole.

”Fra biskopperne glæder vi os over, at Liturgisk Forum nu begynder at tage form og kan være med til at løfte arbejdet med liturgi i folkekirken. Jeg har de største forventninger til, at det vil blive til gavn og glæde for det lokale kirkeliv, knytte musik og ordets forkyndelse tættere sammen”, siger biskop Elof Westergaard, som har været formand for arbejdsgruppen, der resulterede i oprettelsen af Liturgisk Forum og er formand for Folkekirkens Videns- og Udviklingscenter og Kirkemusikskolen i Løgumkloster.

”Kirkemusikskolerne  glæder sig til samarbejdet i Liturgisk Forum, der vil kunne være med til at sætte et større fokus på kirkemusikken i forbindelse med liturgiarbejdet i folkekirken”, siger Charlotte Muus Mogensen, rektor for Sjællands Kirkemusikskole, der bliver formand for den faglige styregruppe, der skal nedsættes til at prioritere arbejdet i Liturgisk Forum.

”I FUV glæder vi os meget til samarbejdet om Liturgisk Forum. Jeg håber, det kan blive en spydspids for samarbejdskulturen i folkekirken, når præster, kirkemusikere og kirke- og kulturmedarbejdere får en fælles platform for arbejdet med liturgi i folkekirken”, siger Birgitte Stoklund Larsen, rektor for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Der er afsat 15,2 mio kroner på Folkekirkens fælles budget til en 6-årig projektperiode (2024-2029). 

Her kan du læse den endelige samarbejdsaftale