Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Ny rapport fra Bibelselskabet: ”Det levende ord i nye tider”

Rapporten ”Det levende ord i nye tider” afdækker brugen af hhv. den autoriserede 1992-oversættelse og Bibelen 2020 til læsninger i gudstjenestesammenhæng, samt hvilke styrker og udfordringer præster og kirkegængere oplever ved de to oversættelser. Vi har også spurgt nogle ikke-kirkevante, hvordan oplever de to oversættelser i sammenligning med hinanden.

 

Folkekirken taler med mange stemmer. Og en række af de stemmer kommer til orde i denne rapport. Beskrivelserne af både den autoriserede bibeloversættelse fra 1992 og Bibelen 2020 er ikke totalbeskrivelser. Og de fleste, der har deltaget i undersøgelsen – både sognepræster og lægfolk – ser styrker og udfordringer i begge oversættelser. Forfatteren forsøger i rapporten at tegne billeder af, hvordan oversættelserne opleves i brugssammenhæng, og nogle af billederne peger i forskellige retninger.

I Den Danske Folkekirke må der, foruden de autoriserede danske bibeloversættelser, med biskoppernes tilladelser også benyttes andre oversættelser. I denne rapport undersøges det, i hvilket omfang sognepræsterne benytter Bibelen 2020, og hvilke overvejelser præsterne gør sig ved brugen af enten den autoriserede 1992-oversættelse eller Bibelen 2020. En tredjedel af sognepræsterne i folkekirken benytter lejlighedsvis Bibelen 2020 i højmessesammenhæng, mens omkring halvdelen af præsterne lejlighedsvis benytter Bibelen 2020 i bred gudstjenestelig sammenhæng. Når præsterne bruger Bibelen 2020 til en tekstlæsning, er det ofte ud fra en oplevelse eller fornemmelse af, at de givne tekster i Bibelen 2020 er nemmere tilgængelige, mere nutidige og mere lyttevenlige end i 1992-oversættelsen.

Rapporten viser, at der blandt landets præster er en stor lyst til, at menigheden skal kunne tage bibelteksterne til sig. Men om det bedst sker gennem 1992-oversættelsens genkendelighed eller 2020-oversættelsens moderne sprog er der uenighed om blandt både præster og kirkegængere, der har bidraget til undersøgelsen.

”For første gang nogensinde har vi to samtidige bibeloversættelser, og når den frie oversættelse, ’Bibelen 2020’, har vundet indpas mange steder, siger det både noget om oversættelsens kvaliteter og om, at det er det helt rigtige tidspunkt at gå i gang med arbejdet med en ny tekstnær autoriseret oversættelse,” siger generalsekretær for Bibelselskabet Johannes Baun.

Rapporten er blevet til på baggrund af interview af 223 sognepræster, 24 kirkegængere og 16 ikke-vante kirkegængere. Forfatteren har også været i kontakt med de 10 stifter.

 

"Det levende ord i nye tider"