Fortsæt til hovedindholdet
2. påskedag
Homiletiske overvejelser 2. påskedag

Homiletiske overvejelser

Hvor påskedag handler om den opstandne Kristus, handler 2. påskedag om de mennesker, der berøres af hans opstandelse. Den handler om disciplene, om Maria Magdalene og om os, der har fået overleveret beretningerne. Hvad betyder Kristi opstandelse for os? Hvilken forskel gør det i vores liv?

For salmisten giver det oplevelsen af følgeskab med Herren og tillid til, at han altid har herlige ting i vente for sine mennesker og aldrig prisgiver dem til døden.
For Paulus vækker det troen på selve muligheden for dødes opstandelse og dermed håbet om frelse for ellers dødelige, fortabte mennesker.
For Maria Magdalene fører det til et møde med den opstandne. Han ser hendes tårer og adresserer dem. Han kalder hende ved navn og vender hende om. Han løsriver hende fra al den bitterhed, sorg og frygt, der fastholder hende i dødens have og sender hende på vandring med en ny livsopgave. Livet er ikke slut hverken for ham eller for hende. Der er nye muligheder. Der er håb om en fremtid.

Alle tre tekster åbner for aspekter af opstandelsestroen, som også er tilgængelige for os. Ligesom vi, delte salmisten ikke tid med den historiske opstandelse, og ligesom vi, var Paulus heller ikke til stede ved den tomme grav. Alligevel er opstandelsestroen deres og vores mulighed. Den er ikke bundet til tid eller sted eller til konkrete begivenheder. Den er erfaringen af og troen på Guds umulige muligheder.

Måske erfarer vi i glimt et følgeskab af noget, der er større end os selv. Måske ser vi opstandelsen ske for øjnene af os i naturens forårseksplosion: verden, der bliver født på ny ("Verdens igenfødelse" DDS 235) – en påskeblomst, der springer frem under vinterstorm og regn ("Påskeblomst! hvad vil du her?" DDS 236) – skoven, der grønnes og kornet, der gror ("Som forårssolen morgenrød" DDS 234). Måske møder vi også den opstandne i et andet menneske, der ser os, favner vores smerte og vender os ud mod livet igen. Måske møder vi den opstandne i oplevelsen af mægtige hænder der løfter os fra drukning i mørket ("Hvad er det at møde" DDS 249) eller i en ånd der indgyder os mod og sender os ud med en opgave.

Opstandelsestro er at opdage, at Gud kan og gør de utroligste ting. 
Som Iben Krogsdal så finurligt siger det i sin salme:

"Hold da op! Hvad sker der her? Der blusser sol derude 
altertavler springer op og skæbner springer ud 
barndomsminder lægger fine lysspor på en pude 
dette er for vildt og varmt og nyt og nært og Gud."