Allehelgensdag
Musikvalg allehelgensdag

Musikvalg

To forskellige forslag til præ- og postludium samt motet for ligestemmigt og blandet kor

Højmessen på allehelgensdag har et præg af ro og rum til eftertænksomhed. Det afspejles i dagens musikvalg med to af Carl Nielsens rolige præludier, der har hans helt særlige tonesprog, hvor lys og mørke veksler næsten umærkeligt, samt med Brahms’ orgelkoraler, der præges af Brahms’ helt særlige evne til at skrive musik, der på samme tid kan være såvel dyb og eftertænksom som lys og opmuntrende. Motetten for lige stemmer lægger sig tæt op ad dagens evangelietekst, og motetten for blandet kor behandler evighedshåbet med sjette vers af "Dybt hælder året i sin gang" (DDS 732).

Præludium I
Carl Nielsen: ”Præludium XIV”, 29 små præludier, Wilhelm Hansen

Postludium I
Carl Nielsen: ”Præludium VII”, 29 små præludier, Wilhelm Hansen

Præludium II
Johannes Brahms: “O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen“ (Op. 122 nr. 4), Werke für Orgel, Henle

Postludium II
Johannes Brahms: “O Welt, ich muss dich lassen“ (Op. 122 nr. 6 eller 11), Werke für Orgel, Henle

Motet for ligestemmigt kor
John Høybye: ”Jordens salt”, Cantorinus lll, Edition Egtved

Motet for blandet kor
Merete Kuhlmann: ”Jeg ved, hvor håbet grønnes da”, Korbog 1, Edition Egtved