Allehelgensdag
Tværfagligt notat allehelgensdag

Tværfagligt notat

Sven Verner Olsen og Jytte Seidelin Christensen

Vi har valgt at lade salmer, musik og prædiken afspejle, at allehelgensgudstjenesten er en mindegudstjeneste. 

Mange steder sendes der indbydelser ud til dem, som har mistet en nærtstående siden sidste allehelgen, ligesom der i nogle kirker heller ikke fejres dåb denne dag. Selv om det netop er i dåben, vi kåres til helgener, kan det være svært at imødekomme både glade dåbsgæster og sorgfulde pårørende på en måde, som de hver især fortjener. 

Vi har overvejet, om man udelukkende bør vælge kendte salmer – eventuelt de mest brugte begravelsessalmer – eller om man skal bruge anledningen til at introducere mindre kendte, men ikke mindre væsentlige salmer. "Sorrig og glæde" er eksempelvis ikke særlig kendt, så man kunne i stedet vælge "Den signede dag", som passer til evangelietekstens tale om lys, og som ofte bruges ved bisættelser/begravelser. Vi har dog valgt salmer, som vi er bevidste om, ikke er alment kendte, men som for os enten hører dagen til, eller ganske enkelt er gode og trøsterige at synge en allehelgensdag.