Bag om helligdagen
Bag om helligdagen

Bag om helligdagen

Bag om helligdagen er et samarbejde mellem Folkekirkens Kirkemusikskoler, Kirkemusikalsk kompetencecenter og Folkekirkens Uddannelses- 
og Videnscenter.