1. søndag i advent
Musikvalg 1. s. advent

Musikvalg

Forslag til præ- og postludium samt motet for lige stemmer og blandet kor

Det er for os vigtigt, at musikken til gudstjenesten afspejler feststemningen og har den størst mulige tilknytning til denne søndag. Derfor er forslagene til orgelmusik alle skrevet over salmer i gudstjenesten, og motetterne er skrevet over dagens gammeltestamentlige tekst. Som alternativ til motet for blandede stemmer har vi anført ”Sanctus” fra Mozarts Requiem – en sats, der både er meget festlig og med sin Osanna-afslutning er tekstnær til ”Hosianna i det højeste” i slutningen af dagens evangelium.

Præludium I
J. L. Sand Lauridsen: "Vær velkommen, Herrens år", Danske orgelkoraler, Forlaget Mixtur, 2015/2019

Postludium I
Povl Chr. Balslev: "Gør døren høj, gør porten vid", Dogmekoraler II, Partitur, 2007

Præludium II
J. G. Walther: "Gør døren høj, gør porten vid", Orgelmusik, bind 1, Engstrøm & Sødring

Postludium II
Flemming Chr. Hansen: "Tak og ære være Gud", Danske orgelkoraler, Forlaget Mixtur, 2015/2019

Motet, lige stemmer
Bendt Fabricius: "Råb af fryd for Herren al jorden", Motetsamling til kirkeåret: lige stemmer, 1. tekstrække, Wilhelm Hansen, 2002

Motet for blandet kor
Merete Kuhlmann: "Bryd ud i fryderåb for Herren", Korbog 1. 20 bibelske motetter, Forlaget Mixtur, 2011. 
Alternativt: W. A. Mozart: "Sanctus", Requiem