1. søndag i advent
Salmevalg 1. s. advent

Salmevalg

DDS 74 Vær velkommen, Herrens år

DDS 78 Blomstre som en rosengård

DDS 84 Gør døren høj, gør porten vid

DDS 81 Fryd dig, du Kristi brud

DDS 76 Op! thi dagen nu frembryder

DDS 80 Tak og ære være Gud

1. søndag i advent skiller sig ud fra de øvrige adventssøndage. Det er kirkens nytår, en stor festdag! Selv om det også er indledningen på adventstiden, der traditionelt er en bodstid, har vi valgt at fokusere på det festlige. Det er en dag med mange kirkegængere, og selv for de mest kirkevante er adventstiden i dag mere en tagen forskud på julen end bodens og eftertankens tid. Temaer, der i øvrigt bliver god lejlighed til at komme ind på de kommende søndage. Vi har derfor valgt salmer, der behandler de temaer, som i høj grad også hører dagen til: glæden, festen og adventens forventning samt den sagtmodige konge, der kommer med en anden magt end verdens. 

Vi begynder med at byde det nye kirkeår velkommen med DDS 74. 
DDS 78 hører egentlig tekstmæssigt til 3. søndag i advent, men den er med på denne festdag, fordi den er en af de største og mest kendte adventssalmer. 
De tre næste salmer ligger tæt op ad dagens evangelietekst: DDS 84 er både inspireret af Jesu indtog og af Sl. 24. DDS 81 giver næsten en øjenvidneberetning af evangelieteksten. DDS 76 er inspireret af de mange profetier om Messias; den vælger vi at placere som nadversalme, da den er mindre kendt, og da den har mange vers. 
DDS 80 er en kendt adventssalme, der oftest lægges som udgangssalme, og den viser især i de to første og de sidste vers hen til de opfyldte løfter.