Helligtrekongers søndag
Musikvalg helligtrekongers søndag

Musikvalg

Forslag til musik og satser for ligestemmigt og blandet kor samt kirkesanger

Det viseagtige og fortællende findes i flere helligtrekongers-viser, som kun kan synges denne søndag. Det er fristende at lade det folkloristiske islæt få fodfæste. Det kan dog være en fordel at konferere med sin præst forud, så de lystige viser ikke kommer til at stå i misforhold til prædikenen.

Der er forslag til henholdsvis ligestemmigt kor (SA), blandet kor (SATB) og kirkesanger, og der skelnes imellem sværhedsgrad A (enkel) og sværhedsgrad B (avanceret).

Musikvalg til ligestemmigt kor
Motet (A)
”I dag er det Hellig tre Kongers dag”, 797 i Tillæg til Den Danske Salmebog (1994) med tekst af Jørgen Michaelsen og melodi af Fuzzy (Jens W. Pedersen). Det er en festlig vise med de tre vise mænds navne, Balthasar, Kaspar og Melchior, som omkvæd. Har man lyst til variation, er visen meget egnet til soli, omkvæd, måske varieret opstilling i rummet.

Motet (B)
John Høybye: ”Herodes og de vise mænd” fra oratoriet Gabriel og Maria, Wilhelm Hansen, 1992. Den er skrevet i John Høybyes samba-stil, og er tæt på uimodståelig, når den er godt udført.

Musikvalg til blandet kor
Motet (A)
”I dag er det Hellig tre Kongers dag”, 797 i Tillæg til Den Danske Salmebog (1994) med tekst af Jørgen Michaelsen og melodi af Fuzzy (Jens W. Pedersen) - se under musikvalg til ligestemmigt kor. 
Et alternativ, der har mere tyngde end de glade helligtrekongers-viser, er ”Der skinner et lys fra en stjerne” med tekst af Kaj Munk og korsats af Christiane Bayer Hvas (DOKS’ nytårspublikation 2014). 
Ønsker man at præsentere ”Dejlig er den himmel blå” på Weyses egenartede melodi, kan man ligeledes udvælge sig nogle vers og anvende i Weyses egen koralsats – også selv om salmen forekommer i sin helhed som fællessang på Meidells melodi. Melodi(er) og tekst kan tåle denne dualisme.

Motet (B)
”De vise mænd i hytte lav”. Korsats af Samuel Mareschall til melodien ”O store Gud, din kærlighed”, Korsange til kirkeåret, Edition Egtved, 1965. Anvender Kingos tekst fra DDS 137, vers 4 og 5. 
Vil man give sig et lille benspænd, kan ”Himlen forkynder Guds ære” (Sl 19) af Bernhard Lewkovitch fint anvendes denne helligdag. Svær at intonere rent og godt, men markant! Alle mine kilder 2, Engstrøm & Sødring, 2012.

Musikvalg til kirkesanger
Hvis man på nutidig vis vil følge ledemotivet op fra de homiletiske overvejelser – og være mindre folkevise-minded – kunne ”Vi, som er søgende” med tekst af Iben Krogsdal og melodi af Johanne Hempel, være interessant. Vi som er søgende, Unitas, 2010.

Postludium
Christian Præstholm har skrevet fine variationer over ”De hellig tre konger så hjertens glad”, Orgelkoraler, bd. 2, egen udgivelse. Spiller man ikke alle, kan man vælge nogle satser ud. Samme komponist har også taget ”Dejlig er den himmel blå” under kærlig behandling, Orgelkoraler, bd. 5, egen udgivelse. 
J. L. Emborgs koral over ”Dejlig er den himmel blå” (Meidells melodi) er en lille, nuttet sag, Danske orgelkoraler, Forlaget Mixtur, 2015/2019.

Bearbejdelser over Phillipp Nicolais koral ”Af højheden oprunden er”/ ”Wie schön leuchtet der Morgenstern” er anbefalelsesværdige. Det er en pragtfuld koral, værd at holde fast blandt klassikerne. Melodien har vægt til at stå for sig selv – også selv om melodien ikke er forekommet som fællessalme.