Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken i tal
Dåbstal

Dåbstal

I 2023 blev der foretaget 38.333 dåb i folkekirken. Da størstedelen af de døbte er børn under 1 år, så hænger nedgangen i antallet af dåbshandlinger i nogen grad sammen med størrelsen af fødselsårgangene. 2023-årgangen var mindre end de foregående årgange, og forklarer dermed noget af nedgangen i dåbstallet, men vi kender ikke den fulde forklaring på det relativt lave antal dåb.   

Dåbsopgørelsen skelner ikke mellem, om det er voksne eller børn, som bliver døbt. Tallet er derfor et udtryk for det totale antal dåbshandlinger, der er foretaget i folkekirken. Tabel 1 viser antallet af dåbshandlinger i de enkelte stifter og hele landet i 2022. For at få et indblik i, hvor stor en andel af spædbørn, der er blevet døbt, skal man se på barnedåbsprocenten.  


Tabel 1: Døbte i 2023

Barnedåbsprocenten

Barnedåbsprocenten er stabil på 56,2% i 2022, hvilket er det samme som i 2021. Det er usædvanligt, at barnedåbstendensen er på samme niveau to år i træk. Vi har ikke nogen umiddelbar forklaring på opbremsningen i nedgangen. Siden barnedåbsprocenten normalt er svagt nedadgående, så er vores tolkning af tallene, at dette er et usædvanligt år, og at vi formentlig fra næste år atter vil se en svag nedgang som tidligere. Det er dog først næste år, når vi kender barnedåbsprocenten for 2023, at der er evidens nok til, at vi kan sige noget om, om der er en reel opbremsning af nedgangen i dåbsprocenten.  

Da barnedåbsprocenten er et mål for, hvor stor en andel af 0-årige fra en årgang, der er blevet døbt – i dette tilfælde børn født i år 2022 – betyder det, at barnedåbsprocenten i år vedrører børn som er født efter corona, og udviklingen i barnedåbsprocenten kan derfor ikke forklares med corona, på samme måde som den stigning vi så sidste år.  

For at udregne barnedåbsprocenten ser man på, hvor stor en andel af spædbørnene fra et givet år, der er blevet medlem af folkekirken. Medlemskab er nemlig den afledte effekt af dåben. Da alle de 0-årige skal have mulighed for at blive døbt, venter man med at udregne procenten, indtil de 0-årige er blevet ét år, hvilket de er senest d. 31. december året efter, de blev født. Derfor kan man kun udregne dåbsprocenten med en vis forsinkelse. I praksis betyder det, at man bruger 2024 tallene til at beregne dåbsprocenten for dem, som blev født i 2022. 


Figur 1: Barnedåbsprocenten 2022

Kortet herover viser en farvekodning af provstierne på baggrund af barnedåbsprocenten. Kør musen over kortet for at se informationer om de enkelte provstier. For at få mere at vide om, hvordan hjemmesidens grafikker og tabeller fungerer se vejledningen, som du kan finde ved at trykke på knappen i højre hjørne. 


Tabel 2: Barnedåbsprocenten over tid

Tabel 2 viser barnedåbsprocenten over tid fordelt på landsplan og stifter.