Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken i tal
Dåbstal
Dåbstal


I 2022 blev der foretaget 40.849 dåb i folkekirken. Dermed er dåbstallet tilbage på samme niveau som i 2019 inden coronakrisen.

Dåbsopgørelsen skelner ikke mellem, om det er voksne eller børn, som bliver døbt. Tallet er derfor et udtryk for det totale antal dåbshandlinger, der er foretaget i folkekirken. Tabel 1 viser antallet af dåbshandlinger i de enkelte stifter og hele landet i 2022. For at få et indblik i, hvor stor en andel af spædbørn, der er blevet døbt, skal man se på barnedåbsprocenten. 


Tabel 1: Døbte i 2022

Barnedåbsprocenten

Barnedåbsprocenten er steget med 3,8 procentpoint fra 52,4% i 2020 til 56,2% i 2021. Den er dermed på vej tilbage til niveauet før årene med corona. Da forældre, hvis børn er født i starten af 2021, fortsat har skullet forholde sig til corona, har barnedåbsprocenten i 2021 muligvis stadig været påvirket af coronasituationen.

Barnedåbsprocenten er et mål for, hvor stor en andel af 0-årige fra en årgang, der er blevet døbt. For at udregne barnedåbsprocenten ser man på, hvor stor en andel af spædbørnene fra et givet år, der er blevet medlem af folkekirken. Medlemskab er nemlig den afledte effekt af dåben. Da alle de 0-årige skal have mulighed for at blive døbt, venter man med at udregne procenten, indtil de 0-årige er blevet ét år, hvilket de er senest d. 31. december året efter, de blev født. Derfor kan man kun udregne dåbsprocenten med en vis forsinkelse. I praksis betyder det, at man bruger 2023 tallene til at beregne dåbsprocenten for dem, som blev født i 2021.

Kortet herunder viser en farvekodning af provstierne på baggrund af barnedåbsprocenten. Kør musen over kortet for at se informationer om de enkelte provstier. For at få mere at vide om, hvordan hjemmesidens grafikker og tabeller fungerer se vejledningen, som du kan finde ved at trykke på knappen i højre hjørne.


Figur 1: Barnedåbsprocenten 2021


Tabel 2: Barnedåbsprocenten over tid