Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken i tal
Folket og folkekirken

Folket og folkekirken 2024

Folket og folkekirken er en årlig tilbagevendende spørgeskemaundersøgelse, der afdækker, hvordan den danske befolkning bruger folkekirken, og hvordan befolkningens forhold til folkekirken udvikler sig. Undersøgelsen blev udført første gang i 2021 for at undersøge befolkningens holdninger til folkekirken samt brugen af den i 2020.

Undersøgelsen er tænkt som et supplement til de årlige kirkestatistikker (fx folkekirkens medlemstal og tal for brug af folkekirkelige ritualer), som man kan finde på denne hjemmeside. Med undersøgelsen forsøger vi at afdække forhold, som ikke kan måles af fx medlemsprocenten. Vi spørger bl.a. ind til svarpersonernes kontakt med folkekirken, ønsker til kirkelige ritualer samt forhold til natur og tro.

De mest interessante fund

Dette års undersøgelse blev udført i januar 2024, og undersøger bl.a. befolkningens brug af folkekirken i 2023. Blandt undersøgelsens resultater kan vi fremhæve, at befolkningens tillid til folkekirken fortsat er høj.  Sammenlagt 80 % af befolkningen svarer, at de har meget stor, stor eller nogen tillid til folkekirken, hvilket er på niveau med tilliden til erhvervslivet samt skolerne og uddannelsessystemerne, som også nyder stor tillid. Sammenlignet med tilliden til folketinget, er tilliden til folkekirken noget højere, hvorimod tilliden til domstolene ligger på et højere niveau end tilliden til folkekirken.

Bryllupper, konfirmationer, dåb og julegudstjeneste

Vi kan se, at 47 % har deltaget i enten bryllupper, konfirmationer, dåb og/eller begravelser i 2023. Samtidig kan vi se, at 18 % har svaret, at de deltog i en julegudstjeneste i 2023, hvilket svarer nogenlunde til niveauet i 2019 før corona-årene. Det tyder på, at julegudstjenesten stadig er vigtig for befolkningen på trods af de manglende muligheder for deltagelse i 2020 og 2021.

Folkekirkelige arrangementer i 2023

38 % har svaret, at de har deltaget i folkekirkelige arrangementer i 2023. Her tænkes på arrangementer som f.eks. foredrag, koncerter, babysalmesang, studiekredse, samtalegrupper o.l. Det er mere end i 2021, hvor 20 % svarede, at de deltog i et folkekirkeligt arrangement. I 2021 var muligheden for at deltage i folkekirkelige arrangementer påvirket af corona, og flere har dermed også haft mulighed for at deltage i 2023, men det er interessant at se, om denne udvikling fortsætter. I alt har 73 % af befolkningen været i kontakt med folkekirken i 2023. Udover de allerede nævnte kontaktflader, så dækker dette også over f.eks. besøg på kirkegården udover til begravelser, søndagsgudstjenester, kor i kirken, frivilligt arbejde samt andre anledninger.

Skovkirkegård

I årets udgave har vi som noget nyt spurgt ind til holdninger og ønsker til ritualer i forbindelse med både vielser og begravelser. 71 % har svaret, at de synes der er noget særligt ved at blive gift i kirken og 38 % har svaret, at de synes, der er noget særligt ved at blive gift i naturen. Fordelt på aldersgrupper, så ser vi faktisk, at hele 49 % af de 18-39-årige synes, at der er noget særligt ved at blive gift i naturen. Ses der nærmere på ønsker til begravelser, så svarer 62 %, at de gerne vil brændes til aske, når de dør. Derudover ønsker 7 %, at deres urne/kiste skal sættes ned på en skovkirkegård, mens 14 % ønsker, at deres aske skal spredes.

Folkekirken er vigtig for samfundet

Vi finder også, at 61 % mener, at folkekirken er vigtig eller meget vigtig for samfundet, mens 38 % samtidigt mener, at folkekirken er vigtig eller meget vigtig for dem selv. Det peger på, at mange gerne vil have muligheden for dem selv eller andre for at benytte folkekirkens tilbud, hvis de en dag får brug for det – også selvom man ikke selv har behovet lige nu.

Grøn omstilling i kirken

Kigger vi nærmere på de mere samfundsaktuelle temaer, så har vi i 2024-udgaven af undersøgelsen tilføjet spørgsmål omhandlende klima. Her ser vi, at 69 % mener, at folkekirken skal tage ansvar for sin del af co2-udledningen, mens 43 % mener, at folkekirken skal være fortaler for den grønne omstilling. Her er det især den yngre aldersgruppe (18-39 år), som er enige i folkekirken skal være fortaler for den grønne omstilling.

Resultaterne fra Folket og folkekirken 2024 kan ses her.

Du kan finde et udvalg af resultaterne fra Folket og folkekirken 2022 her.

Metodiske kommentarer til undersøgelsen

Besvarelserne er indsamlet af Norstat Danmark A/S på vegne af FUV. Norstat har indsamlet besvarelser fra ca. 1000 personer fra deres panel. Du kan læse mere om Norstats panel her: https://norstat.dk/hvad-vi-tilbyder/online-dataindsamling. For at opnå den stærkest mulige repræsentativitet har Norstat vægtet besvarelserne. Nederst på denne hjemmeside viser vi de tal, som vægten er beregnet på baggrund af. Med ca. 1000 besvarelser kan vi med 95 % sikkerhed sige, at svarfordelingerne ligger indenfor +-3,1 % af, hvad tabellerne viser.

Spørgsmål til undersøgelsen

Har du spørgsmål til undersøgelsen, kan du kontakte FUV’s vidensmedarbejdere, Maiken Friischman Bjærge på e-mail: mafr@km.dk eller Helena Grovn på e-mail: hgr@km.dk