Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken i tal
Ind- og udmeldelser
Ind- og udmeldelser


Antallet af indmeldelser viser, hvor mange som er blevet medlem af folkekirken. En indmeldelse kan være et udtryk for en dåb, men det kan også være en udmeldt, som melder sig ind i folkekirken igen. På denne side ser vi bort fra de 0-årige, da vi her sætter fokus på de andre former for indmeldelser.

Mange unge melder sig ind i folkekirken ifm. med deres konfirmation. De fleste udmeldelser sker iblandt folk, som er mellem 20 år og 54 år. I 2022 blev 11.124 personer over 1 år meldt ind i folkekirken, mens 12.751 personer meldte sig ud af folkekirken. 

Tabellerne nedenfor viser antallet af indmeldelser og udmeldelser fra 2007 til 2022 fordelt på aldersgrupper i hele landet og i de 10 stifter. For at se udviklingen for hele landet eller i et enkelt stift skal du bruge søgefeltet. Kig i tabel 1 og find det stift, som du er interesseret i. Søg nu på stiftet i søgefeltet ved at bruge det navn, som står i tabel 1. Dvs. hvis du vil se tallene fordelt på Københavns Stift over tid, skal du skrive "København" i søgefeltet. Er du interesseret i Roskilde Stift, så skriv "Roskilde".


Tabel 1: Indmeldelser over tid fordelt på aldersgrupper og stifter

Tabel 2: Udmeldelser over tid fordelt på aldersgrupper og stifter