Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken i tal
Ind- og udmeldelser

Ind- og udmeldelser

Antallet af indmeldelser viser, hvor mange som er blevet medlem af folkekirken. En indmeldelse kan være et udtryk for en dåb, men det kan også være en udmeldt, som melder sig ind i folkekirken igen. På denne side ser vi bort fra de 0-årige, da vi her sætter fokus på de andre former for indmeldelser. Mange unge melder sig ind i folkekirken ifm. med deres konfirmation. I 2023 blev 10.792 personer over 1 år meldt ind i folkekirken.   

14.422 personer meldte sig ud af folkekirken i 2023, hvilket er højere end i 2022. Der er ikke lavet undersøgelser af, hvorfor antallet af udmeldelser er steget i 2023, men mulige forklaringer kan være en fortsat inflation i starten af 2023 og derudover den generelle medieopmærksomhed, som folkekirken har fået. I 2023 var der mediehistorier om arbejdsmiljøet i folkekirken, afskaffelsen af Store Bededag og debat om undtagelsesbestemmelsen for ligebehandlingsloven for folkekirken.  

Udmeldelsestallene for 2022 og 2023 tyder på, at vi måske er i en ny udmeldelsesbølge. Udmeldelserne for 2022 og 2023 er dog ikke på niveau med tidligere udmeldelsesbølger. Når man ser på udviklingen over tid, ser man to store udmeldelsesbølger, nemlig i 2012, hvor der blev indført vielse af to af samme køn i folkekirken, og i 2016, hvor Ateistisk Selskab førte kampagne for udmeldelse.

De fleste udmeldelser sker iblandt folk, som er mellem 20 år og 54 år.  

Tabellerne nedenfor viser antallet af indmeldelser og udmeldelser fra 2007 til 2023 fordelt på aldersgrupper i hele landet og i de 10 stifter. For at se udviklingen for hele landet eller i et enkelt stift skal du bruge søgefeltet. Kig i tabel 1 og find det stift, som du er interesseret i. Søg nu på stiftet i søgefeltet ved at bruge det navn, som står i tabel 1. Dvs. hvis du vil se tallene fordelt på Københavns Stift over tid, skal du skrive "København" i søgefeltet. Er du interesseret i Roskilde Stift, så skriv "Roskilde". 


Tabel 1: Indmeldelser over tid fordelt på aldersgrupper og stifter

Tabel 2: Udmeldelser over tid fordelt på aldersgrupper og stifter