Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken i tal
Kirkelige begravelser
Kirkelige begravelser


I 2022 blev der foretaget 47.670 kirkelige begravelser i folkekirken, hvilket er en stigning på 1.626 begravelser fra 2021 til 2022. Det svarer til, at 80,7% af alle, der døde i Danmark, blev begravet eller bisat under medvirken af en præst fra folkekirken.

Det lille fald i begravelsesprocenten skyldes, at befolkningen i Danmark i højere grad end før består af personer, som ikke har et tilhørsforhold til folkekirken, og som derfor bliver begravet under medvirken af en præst fra deres eget trossamfund. Antallet af begravelser uden gejstlig medvirken er ikke stigende, og det tyder derfor ikke på, at en større del af befolkningen fravælger den folkekirkelige begravelse.

Tabellen herunder viser antallet af kirkelige begravelser fra 2006 til 2022 - dels i landet som helhed, dels i hvert af de 10 stifter.


Tabel 1: Kirkelige begravelser over tid