Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken i tal
Kirkelige begravelser

Kirkelige begravelser

I 2023 blev der foretaget 46.579 kirkelige begravelser eller bisættelser i folkekirken, hvilket er et svagt fald i forhold til antallet af folkekirkelige begravelser og bisættelser i 2022. Antallet svarer til, at 80,4% af alle, der blev begravet i Danmark, blev begravet eller bisat under medvirken af en præst fra folkekirken.   

Antallet af begravelser med medvirken af præster fra frimenigheder eller andre trossamfund er også faldet, det har udviklet sig fra 3.386 i 2022 til 3.013 i 2023. Samtidig er antallet af begravede uden gejstlig medvirken (hverken folkekirkelig eller med gejstlige fra andre trossamfund) steget fra 7.840 i 2022 til 8.339 i 2023. 


Tabel 1: Kirkelige begravelser over tid

Tabellen herover viser antallet af kirkelige begravelser og bisættelser fra 2006 til 2022 - dels i landet som helhed, dels i hvert af de 10 stifter.

Der er sket et lille fald i hvor stor en andel de kirkelige begravelser udgør fra 2022 til 2023 på 0,5 procentpoint. På trods af, at vi ser et lille fald i dette, så ligger andelen af kirkelige begravelser stadigvæk på et højt niveau, og vi ser det som et udtryk for, at folkekirkens medlemmer fortsat vælger det folkekirkelige ritual til.  

En af årsagerne til at andelen falder er, at befolkningen i dag i højere grad end før, også består af personer, som ikke er medlem af folkekirken. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at andelen af begravede og bisatte uden gejstlig medvirken er steget fra 13,3 % af alle begravelser og bisættelser i 2022 til 14,4 % i 2023. Samtidig er andelen af begravelser og bisættelser med medvirken af præster fra frimenigheder eller andre trossamfund faldet fra 5,8 % i 2022 til 5,2 % i 2023.