Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken i tal
Konfirmerede

Konfirmerede

I 2023 blev der konfirmeret 44.221 unge, og dermed var konfirmationsprocenten på 64,3 %. Konfirmationsprocenten er et estimat på, hvor mange af de 13 til 15-årige der bliver konfirmeret et givent år. Dåbsprocenten ifm. med konfirmation er et mål for, hvor mange som bliver døbt, når de skal konfirmeres. I 2023 blev 18,2 % af de unge døbt. 


For en komplet gennemgang af, hvordan konfirmationsstatistikkerne udregnes, se dokumentationen ved at klikke på knappen i højre hjørne. 


Tabel 1: Konfirmationstal 2023

Tabel 1 giver et overblik over antallet af unge i konfirmationsalderen, antal konfirmerede, konfirmationsprocenten og dåbsprocent ifm. konfirmationen fordelt på stifter og landsplan.   

Konfirmationsprocenten har ligget stabilt de seneste tre år, men i år ses der altså et fald på 2,2 procentpoint, som også er det største fald, vi har set siden 2020. Konfirmationsprocenten er i løbet af de seneste 10 år faldet fra ca. 70 % til 64,3 % i 2023. Når vi ser på befolkningssammensætningen blandt de unge i konfirmationsalderen (13-15-årige) kan vi se, at andelen af unge med anden etnisk herkomst end dansk er let stigende, fra 11,2 % i 2015 til 14 % pr. 1. januar 2024. Set i dette lys er det forventeligt at konfirmationsprocenten også vil falde, selvom det ikke kan forklare hele faldet.   

Ser man alene på konfirmationsprocenten for folkekirkemedlemmer, så var det 87,3 % af medlemmerne i konfirmationsalderen, som blev konfirmeret i 2023. Konfirmationsprocenten for medlemmer af folkekirken har været stabil omkring 85 - 90 % de seneste 10 år.  

En af forklaringerne på, at konfirmationsprocenten ligger på et forholdsvist højt niveau for både medlemmer og befolkningen er sandsynligvis, at konfirmationen har stor social betydning og er en begivenhed, som konfirmanden ofte har til fælles med sine klassekammerater. 

 


Figur 1: Konfirmationsprocent 2023

Ovenstående kort viser konfirmationsprocenten fordelt på provstier. Bemærk at der i enkelte provstier kan forekomme en konfirmationsprocent på mere end 100 %. Konfirmationsprocenten i provstierne er et udtryk for, hvor stor en andel af unge der er blevet konfirmeret i provstiet i forhold til, hvor mange unge der bor i provstiet. Hvis mange unge konfirmeres i et provsti, hvor de ikke bor, kan konfirmationsprocenten i det provsti godt overstige 100%. 


Figur 2: Konfirmationsprocent på stiftniveau og landsplan over tid

Figur 2 herover viser udviklingen i konfirmationsprocenten siden 2007, fordelt på landsplan og stifter. 


Tabel 2: Konfirmerede på stift-niveau og landsplan over tid

Tabel 2 viser udviklingen i konfirmationsprocenten på landsplan og stiftsniveau siden 2007. 


Tabel 3: Konfirmationstal på landsplan over tid

Tabel 3 viser antallet af unge i konfirmationsalderen, konfirmerede, procentandele af konfirmerede og dåbsprocenten i forbindelse med konfirmation for hele landet over tid.