Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken i tal
Konfirmerede
Konfirmerede


I 2022 blev der konfirmeret 45.671 unge, dermed var konfirmationsprocenten på 66,5%. Konfirmationsprocenten er et mål for, hvor stor en andel af unge, som bliver konfirmeret. Der findes ikke findes en præcis måde at opgøre konfirmationsprocenten på. Derfor bliver der brugt et estimat, som baserer sig på antallet af konfirmander, målt op imod, hvor mange 13, 14 og 15-årige der er på et år.

Dåbsprocenten ifm. med konfirmation er et mål for, hvor mange som bliver døbt, når de skal konfirmeres. I 2022 blev 18,1 % af de unge døbt.

For en komplet gennemgang af, hvordan konfirmationsstatistikkerne udregnes, se dokumentationen ved at klikke på knappen i højre hjørne. 

Nedenstående kort viser konfirmationsprocenten fordelt på provstier. Vi har ikke de nødvendige tal for at kunne udregne en konfirmationsprocent for Kerteminde-Nyborg Provsti, hvorfor vi har taget det ud af grafikken.


Figur 1: Konfirmationsprocent 2022

 

Tabel 1 giver et overblik over antallet af unge i konfirmationsalderen, antal konfirmerede, konfirmationsprocenten og dåbsprocent ifm. konfirmationen fordelt på stifter og landsplan. Dåbsprocenten ifm. konfirmationen er et estimat, der måler, hvor stor en andel af de 13, 14 og 15-årige som lader sig døbe i forbindelse med deres konfirmation.


Tabel 1: Konfirmationstal 2022

Figur 2 og tabel 2 viser konfirmationsprocenten over tid fordelt på stifter og på landsplan. Konfirmationsprocenten har været relativ stabil de sidste 12 år, hvilket adskiller den fra både barnedåbsprocenten og medlemsprocenten, der har været faldende igennem en længere årrække.


Figur 2: Konfirmationsprocent på stiftniveau og landsplan over tid

Tabel 2: Konfirmerede på stift-niveau og landsplan over tid

Tabel 3 viser antallet af unge i konfirmationsalderen, konfirmerede, procentandele af konfirmerede og dåbsprocenten i forbindelse med konfirmation for hele landet over tid.


Tabel 3: Konfirmationstal på landsplan over tid