Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken i tal
Vielser og velsignelser

Kirkelige vielser og vielsesprocenten

I 2023 blev der i alt foretaget 9.201 folkekirkelige vielser. Det er 1.109 færre end i 2022, hvor 10.310 blev viet. Antallet af vielser steg i 2022 – det første år efter corona-perioden – men er altså faldet og er nu på det laveste i 10 år, når man ser bort fra corona-perioden. Det ser derfor ikke ud til, at de vielser, som blev udskudt under corona, bliver indhentet. 

Vi kan ikke forklare, hvorfor det folkekirkelige vielsestal er faldet. Nogle af vielserne er sandsynligvis afløst af borgerlige vielser med en efterfølgende kirkelig velsignelse. Dog er antallet af velsignelser er ikke stort nok til at opveje for hele faldet i antallet af vielser.


Tabel 1: Kirkelige vielser over tid og stift

Tabel 1 viser antallet af kirkelige vielser over tid fordelt på stifter og landsplan. Der er sket en markant stigning i antallet af vielser fra 2021 til 2022.


Tabel 2: Vielsesprocent over tid

Note: Det er ikke længere muligt at indgå registrerede partnerskaber. Statistikken er taget med for at kunne sammenligne tilbage i tid.

Tabel 2 viser udviklingen i den kirkelige vielsesprocent, antallet af vielser og registrerede partnerskaber samt antallet af kirkelige vielser siden 2006 på landsplan.  

Den kirkelige vielsesprocent måler, hvor stor en andel af alle registrerede vielser i Danmark, der er folkekirkevielser. I 2023 var den kirkelige vielsesprocent på 29,1 %, et fald på 2,1 procentpoint. De fleste år falder vielsesprocenten lidt. Ser man på udviklingen i procenten, og fratager corona-årerne, så ligger vielsesprocenten 2023 på det forventede niveau. 

Kirkelige velsignelser af borgerligt viede 

I 2023 blev der foretaget 1.573 folkekirkelige velsignelser af borgerligt viede. Det er et fald på 451 velsignelser fra 2022, men det er fortsat et højt antal. Antallet af velsignelser steg nemlig i både 2021 og 2022, og antallet i 2023 er derfor fortsat på et højere niveau end før corona-perioden. Ser man bort fra 2022 er 2023 det år, hvor der blev foretaget flest velsignelser siden 2010.  

Vi har ikke undersøgelser af, hvorfor velsignelsestallet fortsat er på et højt niveau, men vi tolker tallene som et udtryk for, at der fortsat er et behov for en folkekirkelig markering af ægteskabet, selvom velsignelserne ikke opvejer faldet i antallet af kirkelige vielser. 


Tabel 3: Borgerligt viede som har fået kirkelig velsignelse over tidTabel 3 viser udviklingen i antallet af borgerligt viede, som har fået en kirkelig velsignelse siden 2006 fordelt på landsplan og på stifterne.