Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken i tal
Vielser og velsignelser
Kirkelige vielser og vielsesprocenten


I 2022 blev der i alt foretaget 10.310 vielser i folkekirken. Kirkelige vielser er foretaget af en præst ansat i folkekirken. Der er sket en stigning på 2.446 kirkelige vielser fra 2021 til 2022, og dermed er antallet af vielser tilbage på samme niveau som før coronakrisen, hvilket er cirka det samme niveau, som det har været siden år 2011.


Tabel 1: Kirkelige vielser over tid og stift

Den kirkelige vielsesprocent måler, hvor stor en andel af alle registrerede vielser i Danmark, der var folkekirkevielser. Som de øvrige kirkestatistikker er vielsesprocenten svagt faldende over tid. Vielsesprocenten kan kun laves på landsplan. Vi kan derfor ikke udregne en vielsesprocent for stifterne eller provstierne. I 2022 var vielsesprocenten på 31,2 %.


Tabel 2: Vielsesprocent over tid

Note: Det er ikke længere muligt at indgå registrerede partnerskaber. Statistikken er taget med for at kunne sammenligne tilbage i tid.

Kirkelige velsignelser af borgerligt viede 

I 2022 var der 2.024 kirkelige velsignelser af borgerligt viede, hvilket er en stigning på 560 vielser fra 2021 til 2022. Vores statistikker går tilbage til 2006, og det er første gang, antallet af velsignelser er så højt. Et par, der er blevet borgerligt viet, har mulighed for at få foretaget en kirkelig velsignelse af deres ægteskab.

Vi har ikke undersøgelser af, hvorfor vi ser så markant en stigning, men vi tolker tallene som et udtryk for, at en del af de par, der blev borgerligt viet under coronakrisen, faktisk ønskede et kirkeligt bryllup, selvom det grundet omstændighederne ikke kunne lade sig gøre på daværende tidspunkt. Den kirkelige velsignelse har således været vigtig for ægteparrene, da det juridiske allerede er på plads med den borgerlige vielse.


Tabel 3: Borgerligt viede som har fået kirkelig velsignelse over tid