fkuv.dk
Kursusprogram

Kristen yoga (Aarhus)

Hvad er kristen yoga? Kan man i det hele taget tale om sådan en fisk? Hvad er de teologiske overvejelser for og i mod en kristen yogapraksis og hvordan foregår det i det hele taget.

Bemærk at der er tale om et eksternat-kursus i FUV's lokaler i Aarhus!

Uddybende kursusbeskrivelse:

Kurset ønsker at belyse disse teologiske overvejelser, samt hvordan yogaen i det hele taget har udviklet i en retning, hvor det kan lade sig gøre at bruge konceptet i en kristen sammenhæng, og så  give oplevelse af hvordan kristen yoga kan komme til udtryk.

Af programmet:

10.00-10.30 Introduktion: Velkomst og intro til ”kristen yoga”.
10.30-11.30 Yoga praksis.
11.30-12.00 Samtale om praksis samt indledende teologiske overvejelser.

12.00-13.00 Frokost.

13.00-13.40 Yoga historie.
13.40-14.30 Yoga filosofi med teologisk perspektiver (del 1).
14.45-15.45 Forsat (del 2).
15.45-16.00 Afslutning: Meditation.

Dato:12. november 2020
Kursusleder:Sognepræst Rebekka Maria Brandt Kristensen
Målgruppe:Præster og Kirke- og kulturmedarbejdere
Kursustype:Dagskursus
Kursussted:FUV Aarhus, Skt. Markus Kirkeplads 1,1, 8000 Aarhus C
Kursus-id:K. 92/20 - 2191
Ansøgningsfristen er udløbet