Fortsæt til hovedindholdet
FUV
Kursusprogram

UDSKUDT - Eksistentiel omsorg og kommunikation – kursus for præster og læger

Førhen tog læger sig af det, der kunne gøres noget ved og præsten tog sig af det, der ikke kunne gøres noget ved. Dette kursus bygger på den antagelse, at de to fag har et potentiale for et bedre samarbejde.


Uddybende kursusbeskrivelse:
Som læger og præster oplever vi mennesker på nært hold når deres tilværelse ramler, fx i forbindelse med sygdom eller ulykke. Især i forbindelse med livskriser kastes mennesker ud i eksistentielle overvejelser og de kommer ofte til os med deres spørgsmål, frustration og sorg. For begge fag rummer det en udfordring.
På dette kursus vil vi undersøge hvad menneskesyn og livsværdier kan indebære for mennesker i krise, og vi vil afsøge muligheder for en helhedstænkning om sygdom, krise, sorg, liv og død med udgangspunkt i hhv. en lægevidenskabelig og kristen teologisk tradition. Et grundlæggende spørgsmål, som vi vil beskæftige os med, er hvilke kilder til mening og identitet, vi kan orientere os ud fra.
Du vil som læge få hjælp til yderligere at afdække menneskers eksistentielle overvejelser og kriser, og til at vende det med sognepræster, der i deres hverdag arbejder med de samme problemstillinger som dig. Som sognepræst vil du få perspektiveret dit arbejde med sjælesorgen med en lægefaglig vinkel. Der vil være mulighed for at tænke sammen om, hvordan et evt. praktisk samarbejde mellem de to fag kan tilrettelægges, og hvilke teoretiske perspektiver der kan være i en samtænkning af de to fag.
På kurset skal du være forberedt på at medbringe sygehistorier fra din kliniske hverdag som læge. Som præst skal du være forberedt på at dele dine sjælesørgeriske samtaler. I plenum vil vi drøfte eksistentielle/åndelige og kommunikative udfordringer der kan ligge i relevante cases. Kurset gennemføres som en kombination af teoretiske oplæg, fælles eksplorering af cases og refleksionsøvelser.
Målgruppe:
Praktiserende læger, der har lyst til at beskæftige sig med den eksistentielle/åndelige dimension i læge-patient-relationen.
Sognepræster der er optaget af sjælesorg og nysgerrige på hvad et lægefagligt indspil i en sjælesørgerisk sammenhæng kan bidrage med.
Af programmet:
Introduktion til det eksistentielle / åndelige omsorgsområde og sammenhængen:

Sogne- og hospitalspræst, ph.d. stud. Karsten Thomsen:
Det eksistentielle/det åndelige: Virkelighedens mange lag

Læge, assisterende forskningsleder, professor, Frans Waldorff:
Hverdag i Almen Praksis når livet gør ondt

Dorte Jørgensen, professor i filosofi og idehistorie, AU:
 
Virkelighed og erfaring

Aida Hougaard Andersen, Aut.cand.psyk, ph.d., Institut for Psykologi, SDU:
 
Eksistentielle udfordringer i mødet med kronisk sygdom – hvad kan et eksistentielt og religionspsykologisk perspektiv tilbyde, og hvilken betydning kan det få for praksis?

Alment praktiserende læge 
Inger Ulldahl Juhl og sognepræst Lone Vesterdal, begge Kolding: 
Fokus på forholdet mellem læger og præster i (fremtidens) lægepraksis og sjælesorg.

Fortæller og forfatter Dorte Futtrup:
Fortællerkunstens magi

Aida H. Andersen, Aut.cand.psyk, ph.d., Institut for Psykologi, SDU og Hans Vium Mikkelsen rektor, ph.d.:
Eksistens, samfund og menneskelig sårbarhed. Plenum drøftelse med oplæg.

Kurset er refusionsberettiget for AP-deltagere.

Det er godkendt til 0,5 dags tabt arbejdsfortjeneste à 4.000 kr., 2 dages kursusafgift à 2.400 kr. og transportudgift max 1.500 kr.

Dato:29. november - 1. december 2021
Kursusleder:Frans Henrik Waldorff og Sogne- og hospitalspræst Karsten Flemming Thomsen
Målgruppe:Præster og Andre interesserede
Pris:For andre end præster 5.800,00 kr.
Kursustype:Internatkurser
Kursussted:FUV Løgumkloster/Refugiet
Kursus-id:K. 06/21 - 2298
Ansøgningsfristen er udløbet