fkuv.dk
Kursusprogram

ONLINE (UDSKUDT) - Nye perspektiver på begravelsen

Begravelsen hører til blandt sognepræstens kerneopgaver. Det er en opgave, som de fleste præster finder dybt meningsfuld, og som oftest løses til alles store tilfredshed. Men også blikket på og omstændighederne omkring begravelsen ændrer sig.
   Dette kursus har til hensigt at stille skarpt på nogle af de nye forhold, fx forskydninger i retning af sækularisering, individualisme, ”forhandlingskultur” og multikultur. Samtidig har kurset til formål at ny-besinde sig på nogle af de grundlæggende opgaver, som er præstens ved begravelsen. Hvordan forkyndes opstandelse og livshistorie i begravelsestalen, og hvordan integreres de ny salmer? Endelig iagttages begravelsen fra nogle nye vinkler: Hvordan beskrives den i ny dansk litteratur, hvad skete der med begravelsen under corona-epedemien, og hvad fortæller de store katastrofegudstjenester om samfundets rituelle omgang med døden?

Uddybende kursusbeskrivelse:
Kurset indledes mandag aften med kursusleder Ulla Morre Bidstrups forsøg på at indkredse nye omstændigheder omkring begravelsen sammen med deltagerne. Her spørges hvordan samfundets stigende multikulturelle præg og forhandlingskultur opleves i forbindelse med begravelserne. Tirsdag arbejdes hele dagen systematisk teologisk med ”samtids-forkyndelse” af opstandelsen efter oplæg af lektor Lars Sandbeck på baggrund af indsendte taler. Om aftenen møder vi forfatter Stine Pilgaard, der på baggrund af sin best-seller-roman fra 2020, ”Meter i sekundet”, vil overveje forholdet mellem liv og fortælling. Onsdag morgen vil Bidstrup overveje, hvad de vestlige samfunds store katastrofegudstjenester afslører om ritualer omkring døden og om forholdet mellem samfund, kirke og religioner. Eftermiddagen byder på et litterært foredrag ved Nanna Damsgaard-Larsen, der er litteraturformidler ved Herlev Bibliotek og f.eks. DR-programmet ”Helt Lyrisk”. Hun vil give tankevækkende eksempler på, hvordan ny dansk litteratur skildrer begravelsen. Om aftenen synges nyere salmer sammen med tidligere sognepræst og forfatter Johannes Værge, hvor der spørges til, hvordan de nye begravelsessalmer kan inddrages i begravelsen.

Torsdag formiddag vil projektmedarbejder Karen Marie Sø Leth-Nissen indvie os i FUV’s aktuelle projekt, som har indsamlet og analyseret viden om begravelser og bisættelser i corona-tiden. På baggrund af tal, interviewmateriale og konkrete erfaringer vil vi drøfte eksempler på løsninger og udfordringer, og perspektivere til det vedvarende pres, som det lokale arbejde var underlagt af nationale og globale mediebårne dagsordner. Torsdag eftermiddag og aften vender vi os igen til begravelsestalen. Nu for at arbejde med nye narrative vinkler på arbejdet med vitadelen under ledelse af sognepræst Peter Nejsum, som beder deltagerne om at fremsende en tale forud for kurset. Fredag sluttes af med en inspiration fra de tyske evangeliske kirker, som de seneste år har inddraget sociologers arbejde med forskellige såkaldt ”Sinus-miljøer” i tilgangen til begravelsen. Dette står kursusleder Ulla Morre Bidstrup for, som desuden vil afslutte ugen sammen med deltagerne.

Før kurset:
1. Deltagerne vil en måned før kurset blive bedt om at fremsende to begravelsestaler, som vil blive inddraget i anonymiseret form. Den ene (markeret med et A) skal være kendetegnet ved at prædikanten har gjort sig særlige (ikke nødvendigvis vellykkede) anstrengelser i forhold til opstandelsesforkyndelsen. Den anden (markeret med et B) ved at en tilsvarende indsats er gjort i forhold til at tyde vitaet eller elementer af vitaet teologisk.

2. Deltagerne bedes fremskaffe og læse nummeret ”Begravelsen” af tidsskriftet Kritisk Forum for Praktisk Teologi, som udkommer på Forlaget Eksistensen i september 2020.
Af programmet:
Uddannelsesleder, ph.d. Ulla Morre Bidstrup, FUV:
1. Begravelsen i forandring? Pluralisme og forhandlinger.
2. Når de døde er mange(s). Gudstjenester og prædikener i anledning af katastrofer.
3. Sociologiske perspektiver på vores begravelsespraksis – inspiration fra Tyskland.

Studielektor, ph.d. Lars Sandbeck:
1.-2. Samtidsforkyndelse af opstandelsen.

Forfatter Katrine Marie Guldager:
I anledning af romanen ”Det samme og noget helt andet".

Litteraturformidler Nanna Damsgaard- Larsen
:
Begravelser i ny dansk litteratur.

Forfatter og past.em. Johannes Værge:
Opstandelse på ny. Brugen af nye salmer ved begravelsen. Sang og oplæg.

Projektmedarbejder Maiken Friischman Larsen og leder af Videnscentret Birgitte Graakjær Hjort, FUV:
Begravelser under corona-restriktioner. Resultater og refleksioner i.f.m. FUV-projektet ”100 dage der forandrede folkekirken?”

Sognepræst
Peter Nejsum:
Nye narrative vinkler på vita i begravelsestalen.
Dato:25. maj - 28. maj 2021
Kursusleder:Uddannelses- og afdelingsleder, ph.d. Ulla Bidstrup
Målgruppe:Præster
Kursustype:Internatkurser
Kursussted:Liselund Højskole
Kursus-id:K. 14/21 - 2306
Ansøgningsfristen er udløbet