fkuv.dk
Kursusprogram

Specialuddannelse i sjælesorg for sognepræster VI,1

Af programmet:

Lektor, forfatter, præst og sjælesørger Leif Andersen, MF:
1.-2. Genkendelse og afstand.
   Praktiseret sjælesorg er teologi ude på kanten. Man ser ned i et dyb, man måske knap havde anet. Og alligevel genkender sjælesørgeren i dybet noget hos sig selv. Det er hernede, det skal vise sig, om man ikke blot kan fortolke en tekst, men også kan fortolke et liv. Og vandre med.

Ole Raakjær & Helle Schimmel:
1.-2. Eksistenslaboratorium.
   Med inspiration fra bogen Eksistenslaboratorium (M.B. Jørgensen & M.F.N. Nielsen, 2018) vil vi gennem forskellige øvelser undersøge egne forventninger og forestillinger i relation til den ”svære samtale” og sjælesørgerens egne oplevede barrierer i forhold til at indgå i den sjælesørgeriske samtaler.

Ole Raakjær:
1.-2. Sjælesorg i en terapeutisk kultur.
   Sociologer taler om, at vi lever i en terapeutisk kultur, dvs. en kultur hvor psykologien er blevet vores fælles forståelseshorisont. Psykologisk sprog og psykologiske tænkemåder er blevet så almindelige, at vi er holdt op med at tænke på dem som psykologiske. Men psykologien er ikke værdifri. Den rummer forståelser, som konstruerer mennesket og verden på bestemte måder. Vi vil se på, hvordan en opmærksomhed på disse forståelser kan være med til at tydeliggøre, hvad der er præstens rolle i almindelighed og sjælesorgens i særdeleshed.

Helle Schimmell:
1.-2. Psykobiologiske perspektiver på sjælesorg.
   Mennesker reagerer forskelligt på tab, død og sorg. Man kunne fristes til at tro, at følelser slet og ret er kultur. Men følelser er også en del af vores biologi, nedarvet gennem evolutionen. På et grundlæggende niveau er de psyko-biolog­iske forudsætninger for disse reaktioner ikke alene fællesmenneskelige på tværs af kulturer; vi deler dem også med en lang række (patte-)dyr. Når følelser ikke er skrevet ud af evolutionshistorien, er det, fordi de har tjent og tjener et formål. Vi skal se på sjælesorgens psykobiologiske præmisser ud fra et nyere tilknytningsteoretisk perspektiv, med henblik på at lægge op til overvejelser om hvordan tilknytningshistorien farver gudsbilledet.

Synne Garff, international chef i Dansk Bibelselskab:
1.-2. Bibelsk sjælesorg – teoretisk og praktisk.
   Bibelsk sjælesorg er udviklet af kirkeledere, psykiatere, psykologer og bibelkyndige. Oprindeligt skulle metoden hjælpe krigsofre og flygtninge med deres psykologiske traumer, men bibelsk sjælesorg anvendes nu også i Danmark i ganske almindelige sorggrupper. Bibelsk sjælesorg giver psykologiske og bibelske redskaber til at sætte ord på lidelsen. Håndbogen foreligger på næsten 200 sprog. Bibelsk sjælesorg er primært gruppe-baseret og inddrager case-stories, psykoedukation, sang, bøn, rollespil, kunstterapi og bibelrefleksioner. Klagesalmer spiller en central rolle. En vigtig pointe er, at sjælesørgeren gennemgår præcis det samme forløb, som konfidenterne senere kommer igennem.

Dato:31. maj - 4. juni 2021
Næste kurser:
09. august 2021 - 13. august 2021
10. januar 2022 - 14. januar 2022
15. august 2022 - 19. august 2022
Kursusleder:Sognepræst, ph.d Helle Schimmell
Målgruppe:Præster
Kursustype:Internatkurser
Kursussted:FUV Løgumkloster/Refugiet
Kursus-id:K. 45/21 - 2329
Ansøgningsfristen er udløbet