fkuv.dk
Kursusprogram

Folkekirkelig Vejlederuddannelse 8,1

Vejlederuddannelsen er en uddannelse på tre moduler, der tilbydes præster med særlige vejledningsopgaver i folkekirken. Det vil først og fremmest sige præster, der fungerer som praktikpræster, mentorer eller som varetager formaliseret kollegial vejledning.

Uddannelsen overvejer overordnet vejledningsfunktionens kendetegn og udfordringer og forholder sig til vejledning indenfor alle de pastorale funktioner. 

Målgruppe
Uddannelsen retter sig mod præster og andre, der forestår vejledning i virket som præst af kommende eller nuværende kolleger. Det kan for eksempel dreje sig om vejledning af pastoralseminariets studerende i praktikforløb, mentorfunktion for nye præster eller konsulentfunktion for kolleger inden for undervisning, prædiken eller religionsmøde

Uddannelsen
Der er tale om et uddannelsesforløb på 3 moduler à 3 kursusdage fordelt over ca. 8 måneder samt en opfølgningsdag efter ca. 15 måneder m.h.p. løbende at kunne reflektere over (egen) praksis.

Undervisningen vil være praksis- og øvelsesorienteret med inddragelse af relevant teori. Temaerne bliver primært vejledningsstrategi, observationsteknik, vejledningssamtale og feed-back, dannelsessyn og etik samt vejledningens organisatoriske kontekst i den folkekirkelige struktur.

Det forudsættes, at deltagerne er indstillet på at læse stof svarende til ca. 5 forberedelsestimer pr. modul, skrive mindre refleksionsopgaver forud for de to sidste moduler og indgå i refleksionsgrupper med de øvrige deltagere.

Kursusleder
Charlotte Christensen tilrettelægger og leder forløbet.  Christensen er cand.theol., cand.mag. i psykologi og master i pædagogik og underviser i teoretisk pædagogik på SDU. Christensen har tidligere medvirket ved et pilotprojekt i Århus omkring vejlederuddannelse af praktikpræster.

Kursusbevis
Efter endt forløb udsteder FUV kursusbevis.

Ansøgning
Ved ansøgning bedes feltet ”Ansøgningskommentar” benyttet til at give en kort begrundelse for ansøgningen.

Dato:19. april - 21. april 2021
Næste kurser:
06. september 2021 - 08. september 2021
07. december 2021 - 09. december 2021
19. april 2022 - 19. april 2022
Kursusleder:Cand.theol., cand.mag. i psykologi og master i pædagogik Charlotte Christensen
Målgruppe:Præster
Kursustype:Internatkurser
Kursussted:Online
Kursus-id:FV 8,1 (BEV) - 2343
Ansøgningsfristen er udløbet