fkuv.dk
Kursusprogram

Gudstjenestekonference 2022: Gudstjenesten improviseret

FUVs årlige gudstjenestekonference er tilrettelagt for kirkemusikere, præster og interesserede lægfolk. Vægten ligger på den tværfaglige synergi, der er på færde, når de to faggrupper mødes – så det gode samarbejde og den værdifulde samtale kan få de bedste vilkår. 
   
Konferencen består af en helhed af korte gudstjenester, oplæg, debatter og workshops – hvoraf sidstnævnte kan have meget forskelligt indhold.

Uddybende kursusbeskrivelse:
At improvisere er meget mere og andet end at få en pludselig indskydelse i et tilrettelagt forløb. Det er et mangefacetteret redskab, som kan anvendes i tilrettelæggelsen og afholdelsen af mange slags gudstjenester. Derfor vil årets gudstjenestekonference komme til at dreje sig om improvisationen, så vi kommer til at nærme os den fra forskellige hold – blandt andet fra musikkens og skuespillets vinkel. 

Eftersom biskoppernes arbejde med liturgien, sakramenterne og autorisationen i de tre faggrupper nu er blevet præsenteret – og alle har haft lejlighed til at kommentere på det – regner vi med på konferencen at kunne præsentere og drøfte seneste nyt i sagen. En af de involverede biskopper vil give et indblik i de foreløbige konklusioner, og en række paneldeltagere vil respondere på det. 

Som altid vil vi synge og holde gudstjeneste sammen samt deltage i morgen-, middags- og aftensang. 

Af programmet:
SalmeLeg ved den finske sanger, pianist, kantor og salmeskriver Sirkku Rintamäki.

Fællessangskoncert med den hollandske organist og improvisator, Sietze de Vries, der improviserer over kendte, danske salmemelodier.

Nyt fra liturgiarbejdet ved og debat med biskop Elof Westergaard.

Foredrag ved Sirkku Rintamäki og skuespilleren Thure Lindhardt.

Workshops og paneldebatter ved bl.a. Katja Gottlieb, Marianne Søgaard, Maria Svane-Christiansen, Sirkku Rintamäki og Sietze de Vries.
Dato:31. januar - 2. februar 2022
Kursusleder:Mads Djernes
Målgruppe:Præster og Organister
Pris:For andre end præster 5.400,00 kr.
Kursustype:Internatkurser
Kursussted:FUV Løgumkloster/Refugiet
Kursus-id:K. 08/22 - 2480
Ansøgningsfristen er udløbet