fkuv.dk
Kursusprogram

Sjælesorg og samtaler i praksis - et intensiv-kursus i nyeste sjælesorg og teoribaseret samtale træning

Intensivt sjælesorgskursus for præster. Bliv opdateret på sjælesorgens teori og praksis i dag, når vi henover tre dage arbejder med samtalemetoder, teknikker og greb og fordyber os i samtidens strømninger i sjælesorgen som akademisk disciplin – også systematisk-teologisk betragtet
Uddybende kursusbeskrivelse: 
Til en klassisk og moderne karakteristik af ”sjælesorgens proprium” føjer det efter-eftermoderne paradigme nye komplekse lag, som reflekterer lidelsen gennem påtrængende temaer som fx diversitet, køn, seksualitet, etnicitet, interkultur og sekularitet.

Dette intensivkursus vil dels foretage nogle nedslag i samtidens strømninger i sjælesorgen som akademisk disciplin på baggrund af bogen Mangefoldet tro og sjælesorg. Dels vil kurset undervejs arbejde med samtalemetoder, teknikker og greb, som har rod i hhv. det narrative, systemiske og mentaliseringsbaserede psykoterapeutiske univers.

Tilsammen vil intensivkurset i vekselvirkning mellem teori og praksis arbejde med sjælesorg i dag, der kendetegnes ved bevidsthed om sårbarhed, uretfærdighed, ulighed og diskrimination og samtidig seriøsitet omkring samtale-tekniske kundskaber – hvilket ikke skubber systematisk-teologiske refleksioner i baggrunden. Tværtimod væves disse ting sammen i både individuel og kollektiv sjælesorgspraksis med det overordnede relationelle anliggende og fokus: forskellighed og forbundethed.
Start mandag den 29. november kl. 12.00
Slut onsdag den 1. december kl. 15.00
Dato:29. november - 1. december 2021
Kursusleder:Lektor, ph.d. Christine Tind Johannessen og Anja Christensen
Målgruppe:Præster
Ansøgningsfrist:1. oktober 2021
Kursustype:Internatkurser
Kursussted:FUV Løgumkloster/Refugiet
Kursus-id:K. 85/21 - 2544