fkuv.dk
Kursusprogram

ONLINE - Bibelen 2020 i præstearbejdet? - 29.september 2021

Digitalt kursus tilrettelagt i samarbejde mellem FUV og Bibelselskabet

Har du lyst til læse dig ind på og sammen med kolleger overveje brug af Bibelen 2020 i dit præstearbejde? Så tilmeld dig det digitale læse- og inspirationsforløb ’Bibelen 2020 i præstearbejdet?’

Kurset afholdes over fem formiddage (kl. 9-13) fra september 2021 - februar 2022 og er for præster. Formen veksler mellem individuel forberedelse, oplæg, grupperefleksioner, fælles drøftelser, erfaringsdeling og idéudveksling.
Forud for hver kursusdag læses ca. 60 sider af Bibelen 2020 efter en læseplan udarbejdet af Bibelselskabet, der også leder den fælles drøftelse af tematikker og oversættelsesspørgsmål. Derefter står FUVs lektorer på skift for undervisning i fem eksemplariske områder inden for præstens arbejde, som giver anledning til en kritisk drøftelse om brugen af Bibelen 2020.

Kursusdagene består således af to dele – med en pause midtvejs:
Kl. 9-10.30: Drøftelse af tematikker og oversættelsesspørgsmål i den tilbagelagte læseperiodes bibeltekster ved Bibelselskabet. Drøftelserne kan indledes med oplæg eller tage udgangspunkt i grupper på baggrund af refleksionsspørgsmål.

Kl. 11-13: Anvendelse af Bibelen 2020 i præstens arbejde ved FUVs lektorer:

Onsdag 29. september 2021 v/ Lena Kjems:
Velsignelse og gudsfrygt i 1. Mosebog. Tekster fra Bibelen 2020 som udgangspunkt for gudstjenester uden for højmessen
Onsdag 13. oktober 2021 v/ Kjeld Slot Nielsen og Benny Grey Schuster:
Forholdet mellem den autoriserede 1992-oversættelses ordvalg og Bibelen 2020’s ordvalg som homiletisk udfordring.
Torsdag 11. november 2021 v/ Lars Kruse og Ulla Morre Bidstrup:
Bibelen 2020 som begravelseslæsninger. Konsekvenser af nyoversættelsen af de hyppigst brugte tekster ved begravelser.
Onsdag 26. januar 2022 v/ Lars Sandbeck og Christine Tind Johannessen:
Forslag til studiekreds gudsbilledet i Bibelen 2020 for voksne over tre aftner
Onsdag 2. marts 2022 v/ Erling Andersen og Per Melhof:
Bibelen 2020 som oplæg til indledninger ved menighedsrådsmøder

Tilmelding er til det samlede forløb. 

Dato:29. september 2021
Næste kurser:
13. oktober 2021 - 13. oktober 2021
11. november 2021 - 11. november 2021
26. januar 2022 - 26. januar 2022
02. marts 2022 - 02. marts 2022
Kursusleder:Sognepræst Lena Kjems og Cecilie Ahlmann Raaberg
Målgruppe:Præster
Kursustype:Dagskursus
Kursussted:ONLINE
Kursus-id:K. 62d/21 - 2564
Ansøgningsfristen er udløbet