fkuv.dk
Kursusprogram

Kristendom for konkret-tænkende (ASF)

Vær med til at tage den folkekirkelige udfordring op: at formidle kristendom til mennesker med autismespektrumforstyrrelse  med viden og inspiration fra teologisk, psykologisk og fænomenologisk hold, bl.a. med prof. John Swinton, University of Aberdeen. Kurset følges op af en materialeorienteret workshop 1.-3. maj 2023.

Uddybende kursusbeskrivelse:
Dette kursus tager udfordringen op, hvordan man kan formidle kristendom til mennesker med autismespektrumforstyrrelse, der er konkret tænkende og samtidig kan være udfordret på det sociale samspil. Såvel den symboltænkning, som traditionelt præger den kirkelige formidling, og fællesskabsformerne, der indtager en fremskudt plads, skal eftertænkes. Kurset kaster grundfagligt lys over autismespektrumforstyrrelse (ASF) med henblik på at styrke en teologisk og pædagogisk refleksion på formidlingen til målgruppen. Sessionerne med John Swinton foregår på engelsk.

Af programmet:
Prof. John Swinton, University of Aberdeen:
1.-2. Theological Frameworks for the Communication of Christendom to People with Autism.
3.-4. 
What Does Love Look Like? Light from an Autistic Perspective on the Central Notion in Christian Communication.

Sognepræst, ph.d. Karin Braüner Vium Mikkelsen og lektor Lars Nymark Heilesen
:
Kirkelig undervisning er ikke bare det, der kan stå på et skema – inklusion af konfirmander med ASF i folkekirken.

Cand.mag., ph.d.-stud. Sofie Boldsen, RUC:
At få ”øjenkontakt” via genstande og handling – et fænomenologisk lys på relation og kommunikation hos mennesker med ASF.

Lektor, cand. psyk. Hanne B. Søndergaard Knudsen, AAU:
Børn med autismespektrumforstyrrelse – sprog og forståelse. Et forskningspsykologisk og neuropædagogisk perspektiv 

Dato:12. september - 16. september 2022
Kursusleder:Lektor Lars Nymark Heilesen
Målgruppe:Kirke- og kulturmedarbejdere og Præster
Ansøgningsfrist:13. juni 2022
Pris:For andre end præster: 10.800,00 kr.
Kursustype:Internatkurser
Kursussted:FUV Løgumkloster/Refugiet
Kursus-id:K. 56/22 - 2581