fkuv.dk
Kursusprogram

Kundskabens træ – i filmen, biblen, filosofien og litteraturen

Centralt i den vestlige kulturhistoriske bevidsthed står Kundskabens træ solidt plantet som et mangetydigt symbol på fundamentalmenneskelige og evigtgyldige erfaringer af synd, uskyldstab og dødsbevidsthed. Kundskabens træ og i bredere forstand syndefaldsmotivets uudgrundelige betydningslag har alle dage inviteret til forskellige tolkninger både teologisk, psykologisk, filosofisk og litterært. I Nils Malmros’ filmklassiker ”Kundskabens træ” fra 1981 tematiseres syndefaldserfaringen som den udspiller sig på overgangen mellem barn til voksen.
Uddybende kursusbeskrivelse:
Kursets sigte er at bringe filmens, Bibelens, filosofiens og litteraturens tolkninger på Kundskabens træ frugtbart i spil. Kursusdagen foregår samme sted som filmen (i Århus C). Vi begynder i biografen ”Øst for Paradis” med en filmfremvisning og fortsætter i Vor Frue kirkes sognegård med oplæg og drøftelse. 
Af programmet:
9.15 Velkomst og kaffe (i Øst for Paradis’ lokaler)
9.45 Filmfremvisning "Kundskabens træ".
11.30-12.15 drøftelse om filmens brug af Syndefaldsmotivet med filmens instruktør Nils Malmros.
12.15-12.45 Pause
12.45-13.15 frokost Vor Frue kirkes sognegård, Vestergade 21, 8000 Aarhus C

13.15.-14.00 "Kundskabens træ" – i gammeltestamentligt perspektiv v/lektor Søren Holst, TF, KU.
14.15-15.00"Kundskabens træ"  i eksistensfilosofisk perspektiv v/højskolelærer og forfatter, ph.d. Christian Hjortkjær.
15.00-15.15 Kaffe og kage.
15.15-16.15. To afsluttende perspektiveringer og mulighed for drøftelse:
   1. Kundskabens træ" i litterært perspektiv v/sognepræst og litteraturhistoriker Anders Thyrring Andersen.
   2. Kundskabens træ og konfirmander v/sognepræst og underviser på Pastoralseminariet Johanne Langkjær Fårup.

Dato:14. november 2022
Kursusleder:Anders Thyrring Andersen og Johanne Marie Langkjær Fårup
Målgruppe:Andre interesserede og Præster
Pris:For andre end præster 1.100,00 kr.
Kursustype:Dagskursus
Kursussted:Sognegården i Vor Frue Kirke, Aarhus
Kursus-id:K. 69a/22 - 2603
Ansøgningsfristen er udløbet