Fortsæt til hovedindholdet
fkuv.dk
Kursusprogram

Medfølelsens pris – kursus for præster og sygeplejersker

Dette kursus har som udgangspunkt, at vi som fagmennesker i omsorgsfag har noget at bibringe hinanden, når det kommer til vores tænkning om det at være menneske i hverdagsliv og i livskriser. Hvordan klarer vi bedst at bevidne andre menneskers kampe og sorger? Hvad er det for eksistentielle og åndelige overvejelser, det kan rejse i os som fagmennesker? Og hvad gør det ved os og hvad betyder det for vores trivsel og arbejdsglæde?

Kurset henvender sig til sygeplejersker/klinikere og præster, der gerne vil have inspiration til at arbejde videre med emnerne berørt på kurset, og som er nysgerrige på, hvad denne tværfaglighed kan bibringe af indsigter til ens personlige liv og arbejdsliv. Sygeplejersker/klinikere og præster har forrang, men andre er velkommen såfremt der er plads.
Uddybende kursusbeskrivelse:
Medfølelse eller compassion er vores medfødte evne til at være opmærksom på andres lidelse og at mærke en motivation eller et ønske om at lindre den lidelse. Som præster og sundhedsprofessionelle støder vi på mennesker i krise. Vi er derfor vant til at beskæftige os med mennesker i mødet med lidelse, det kan være i form af pludselig ulykke, kortere eller længerevarende sygdom og sorg.

Med afsæt i overvejelser omkring professionsidentitet vil vi inddrage erfaringer fra begge fag og udfolde nogle af de problematikker, der udspiller sig i mødet med mennesker, der står i svære livssituationer. Mennesker, der befinder sig i en situation, som fordrer sygeplejerskers og præsters evne til at rumme og bistå den enkelte i den eksistentielle krise, de kan opleve. Vi er ikke trænede i at udholde de ubehagelige situationer og kan have en tendens til at vende os væk, lukke ned eller måske helt modsat overinvolvere os. Mange kan opleve skyld og skam forbundet med, at have svært ved at klare de følelsesmæssigt høje krav det kan stille.

Hvordan oplever vi hver især at agere i en virkelighed, hvor dagligdagen kan være fyldt af barske historier og tragiske skæbner, der sætter sine spor? Hvad kan vi konkret gøre, når et arbejdsliv kan generere så store belastninger, at det bliver vanskeligt at yde omsorg for andre? Hvad betyder det for vores praksis som sundhedsfaglige og præster? Hvad sker der, og hvad gør vi, når vi som er ressourcepersoner, går træt?

På kurset skal du være klar til at sætte dig selv og dine erfaringer i spil. Som sygeplejerske skal du være forberedt på at dele dine historier fra din kliniske hverdag og hvad de gør ved dig. Som præst skal du være klar til at dele dine sjælesørgeriske samtaler og hvad de kan afføde af problematikker hos dig som menneske og præst. Når vi deler erfaringer, sker det naturligvis i anonymiseret og generaliseret form. Kurset gennemføres som en kombination af teoretiske oplæg, fælles refleksions- og sanseøvelser i værkstedsform. Der er i programmet indlagt tid til at udveksle erfaringer og synspunkter. Bliver du optaget på kurset forventer vi, at du forud for kursus sender en selvoplevet case (max 1-2 sider) hvori du til sidst i punktform kort redegør for faglige og personlige (ikke private) implikationer.

Pris: For andre end præster: kr. 2700,- alt inkl. Studenterpris kr. 500,- (vedhæft kopi af din studiekort ell.lign.og send til kft@km.dk).
Sted: Sønderjylland, tæt på grænsen til Tyskland, i det gamle Cistercienserkloster i Løgumkloster.
Hvornår: Indkvartering og frokost kl. 12 mandag d. 13.11.; kaffe og afsked kl. 16 tirsdag eftermiddag d.14.11.
Tilmelding: FUVs kursusportal (Folkekirkens Uddannelses-og Videnscenter).
Spørgsmål: Karsten Thomsen: kfthomsen@health.sdu.dk.
Af programmet:
Lektor og forskningsleder, ph.d. Vibeke Røn Noer, VIA; sygeplejerske Anne Willaume, Børne- og Ungehospice, Rønde og hospitalspræst Steen Bonde, AUH:
1. Med udgangspunkt i hvor moderne sygepleje er på vej hen, deler Vibeke et oplæg om professionsidentitet og fag der lever med medfølelsens pris.
2. Nedslag i de problematikker der opstår som følge af et arbejdsliv ”på kanten”: hvad gør et krævende job ved mennesker der hele tiden udsættes for barske historier? v/Anne og Steen.

Psykolog og psykoterapeut Per Isdal, forfatter til bogen Medfølelsens Pris, ass. Direktør for ATV (Alternativ til vold) i Stavanger:
Alle, der arbejder professionelt med at hjælpe mennesker i svære situationer, véd, at det er et meget givende arbejde, men også at det kan være hårdt dagligt at håndtere smerte, lidelse og angst. Hvad gør vores arbejde ved os? Hvad er belastende? Hvad er det, der fæstner sig? Og hvorfor? Om kroppens reaktioner og somatisk empati.

Sygeplejerske, ph.d., professor, AU, Charlotte Delmar og Steen Bonde:
Perspektiver på pleje og menneskesyn:
1. Hverdagserfaringer, resonans og sanselighed. Guided meditation v/Bonde.
2. Omsorg i sygeplejen – en tænkehorisont. Belyst ud fra: Samarbejdets grundvilkår, betydningen af det eksistentielle og sygeplejerskens sanselighed v/Delmar.

Per Isdal, Charlotte Delmar og Steen Bonde:
1. Per Isdal fortæller sin egen historie og præsenterer konkrete strategier for, hvordan man kan forebygge og bearbejde de belastninger, man udsættes for i jobbet.
2. Plenum: Tværfaglig perspektivering.

Dato:13. november - 14. november 2023
Kursusleder:Sogne- og hospitalspræst Karsten Flemming Thomsen og Arbejdsmiljøkonsulent Katrine Krogsgaard-Jensen
Målgruppe:Andre interesserede og Præster
Pris:For andre end præster 2.700,00 kr.
Kursustype:Internatkurser
Kursussted:FUV Løgumkloster/Refugiet
Kursus-id:K. 64/23 - 2795
Ansøgningsfristen er udløbet