Fortsæt til hovedindholdet
fkuv.dk
Kursusprogram

Folkekirken og LGBT+ – i konfirmandstuen (København)

Hvordan taler vi vedkommende med i unges liv, når det gælder forholdet mellem tro, køn og seksualitet? Hvordan ser unge på køn og seksualitet lige nu? Og hvordan arbejder vi med emnet i konfirmationsforberedelsen eller i en samtalegruppe?

Uddybende kursusbeskrivelse:
Unges forståelse af køn og seksualitet bevæger sig meget i disse år, og det giver også en bevægelse i kirken, hvor vi forventes at kunne tale vedkommende med i unges liv ved konfirmationsforberedelsen eller i sjælesørgeriske samtaler.

På kurset beskæftiger vi os både med den teoretiske baggrund og den praktiske virkelighed. På det teoretiske plan spørger vi, hvordan unges forhold til køn og seksualitet ser ud lige nu set med forskerens øjne. Og hvordan en queer teologi taler tro og kristendom på måder, der finder nye vinkler og identificeringsmuligheder. På det praktiske plan ser vi dels på, hvad unge selv efterspørger af vinkler på forholdet mellem køn, seksualitet og tro, dels hvordan samtaler om emnet kan forløbe. Og vi arbejder med emner i konfirmandundervisningen og gudstjenesteforløb til at tage med hjem.

Af programmet:
Postdoc, ph.d. Tobias de Fønss Wung-Sung, Center for køn, seksualitet og forskellighed, KU:
Køn og seksualitet i forandring. Et snapshot af unge i 2023. 

Mia Rahr Jacobsen:
1. Queer teologi – fra kvindeteologi til Indecent Theology.
2. Samtalegruppen Queer Tro.

Sognepræst Viggo Julsgaard Jensen: 
Konkrete erfaringer med samarbejder og indgangsvinkler.

Desuden: Workshops om konfirmandundervisningen. Emner og gudstjenesteforløb til at tage med hjem.

Dato:23. november - 24. november 2023
Kursusleder:Mia Rahr Jacobsen
Målgruppe:Kirke- og kulturmedarbejdere og Præster
Ansøgningsfrist:20. oktober 2023
Pris:For andre end præster 2.200,00 kr.
Kursustype:Eksternatkurser
Kursussted:FUV København, Farvergade 27F, 2. sal, 1463 København K.
Kursus-id:K. 72/23 - 2803