Fortsæt til hovedindholdet
FUV
Kursusprogram

ONLINE - Eneundervisning af konfirmander – baggrund, vilkår og pædagogiske muligheder

Hvad er der, der er i spil, når en konfirmand er udfordret i forhold til at være med til holdundervisningen? Hvordan manøvrerer præsten og underviseren mellem forældreønsker og konfirmationsmål og arbejdsvilkår? Og hvordan former man i det hele taget god undervisning for en enkelt konfirmand i en sårbar situation, måske endda som hjemmeundervisning? ONLINE-kurset belyser spørgsmålene.

Uddybende kursusbeskrivelse:

Netværk Folkekirke for Særlige Behov har i samarbejde med FUV lavet dette online-inspirationskursus, der prøver at imødekomme en situation, som optræder stadig hyppigere, at en konfirmand ikke kan deltage i holdundervisningen og derfor må tilbydes eneundervisning enten i kirkens lokaler eller privat hjemme hos konfirmanden.

Eneundervisningssituationen rummer både et grundlæggende spørgsmål om årsagen, en række juridiske spørgsmål – og så endelig det uomgængelige spørgsmål, hvordan vi former en konfirmationsforberedelse til glæde og gavn for konfirmanden på de vilkår. Det vil kurset belyse og skabe kollegial udveksling omkring.


Af programmet:
- Synnøve Fuursted: Teenageår og konfirmationstid med angst og skolefravær. Mor til datter med tre års skolefravær fortæller med perspektiver for konfirmationsforberedelsen og stiller op til spørgsmål
- Lars Nymark Heilesen: Ene- og hjemmeundervisning - juridiske forhold
- Inspirationseksempler på ene- og hjemmeundervisning - kollegial inspiration
- Workshop, hvor kursusdeltagerne i grupper erfaringsudveksler og udvikler ideer til undervisningen
Dato:16. november 2023
Kursusleder:Lektor Lars Nymark Heilesen
Målgruppe:Kirke- og kulturmedarbejdere og Præster
Pris:For andre end præster 715,00 kr.
Kursustype:Online - Dagskursus
Kursussted:ONLINE
Kursus-id:K. 64a/23 - 2842
Ansøgningsfristen er udløbet