Fortsæt til hovedindholdet
FUV
Kursusprogram

1. Mosebog – eksegetisk og systematisk teologisk

Kurset vil gennemgå centrale dele af 1. Mosebog ud fra såvel eksegetiske og systematisk teologiske som litterære vinkler.
1. Mosebog udgør en guldgruppe af tekster, som har stor betydning for den kristne forståelse af såvel skaberværket og mennesket – og deres relation til Gud, medmennesket og naturen. Flere af fortællingerne i 1. Mosebog har endvidere givet stor inspiration til senere litterære hovedværker – hvoraf Thomas Manns Josef brødre udgør eksemplet par excellence. Vi vil i vores gennemgang frydeligt blande eksegetiske, systematisk teologiske og litterære vinkler. Kurset vil indeholde forelæsninger, tekstlæsninger og fælles drøftelser. 

Hans Vium Mikkelsen:
1. Hvor stor er faldet i syndefaldet? Genlæsning af 1. Mosebog kap 1-3 .
2. Nytestamentlig gennemskrivning af skabelsen.  

Søren Holst:
1. Urfortællinger kap 6-11 læst i forlængelse af syndefaldsberetningen.
2. Det gamle Testamentes gamle Testamente.
3. Ud og hjem igen: Jakob som del af Abrahams slægtssaga. 

Hans Vium Mikkelsen og Søren Holst:
1. Kain og Abel – det første brodermord.
2. Abraham og Isak på Moria-bjerget.
3. Værkstedsarbejde. 

Valgmenighedspræst, ph.d. Jesper Tang, Vartov Valgmenighed:
Forholdet mellem antropologi i Det gamle og Det nye Testamente.  

Formand for Det Danske Thomas Mann Selskab, cand.mag. Morten Dyssel:
Thomas Manns litterære livtag med Første Mosebog.

Dato:19. februar - 23. februar 2024
Kursusleder:Lektor, ph.d. Hans Vium Mikkelsen og Lektor, ph.d. Søren Holst
Målgruppe:Kirke- og kulturmedarbejdere og Præster
Pris:For andre end præster 10.800,00 kr.
Kursustype:Internatkurser
Kursussted:FUV Løgumkloster/Refugiet
Kursus-id:K. 23/24 - 2878
Ansøgningsfristen er udløbet