Fortsæt til hovedindholdet
fkuv.dk
Kursusprogram

Nordisk Homiletisk Netværk 2023

Skandinavisk skabelsesteologis betydning for prædikenen i dag.

Meget er sket og andet er tænkt siden K.E. Løgstrup, Gustaf Wingren og Regin Prenter tog skabelsestanken op til fornyet overvejelse teologisk og homiletisk. De formelle og historiske bånd mellem stat, kirke og kultur er blevet løsere. Tanken om, at den specifikt kristne forkyndelse kan knyttes til almenmenneskelige, universelle livsvilkår, informeres kritisk af en voksende sans for menneskelige erfaringers mangfoldighed og uensartethed. En postliberal teologi, der opgiver teologiens universalitetskrav og som forstår kirken som blot ét fortolkningsfællesskab blandt andre, byder sig til med andre perspektiver på prædikenen.

På dette fællesnordiske netværksmøde vil vi undersøge, om den skandinaviske skabelsesteologi har noget at bidrage med til en samtidsteologi. Og vi vil rejse spørgsmålet, om – i så fald hvordan – den som tænkning betragtet har betydning for prædikenen i dag. 

Skandinavisk skabelsesteologis første generation: K. E. Løgstrup, Gustaf Wingren og Regin Prenter begyndte deres arbejdsliv som præster. I disse år var de dybt engagerede i homiletiske diskussioner. Løgstrup og Prenter skrev mod hinanden om prædikenteologiske spørgsmål i årene omkring 1940-41. I 1949 udgav Wingren sin berømte bog “Predikan”. Det er næppe for meget sagt, at det ugentlige arbejde med at få prædikenteksten til at afgive betydning for en forsamling af mennesker med modernitetserfaringer, gav professorerne noget at tænke videre over, da præstegården blev skiftet ud med universitetet.

Skandinavisk skabelsesteologi blev aldrig et færdigt program eller system. Dertil tænkte Løgstrup, Wingren og Prenter trods alt for forskelligt. Fælles for dem var, at skabelsestanken - med afsæt Luthers teologi og medieret gennem Grundtvig – var det sted, hvor den moderne bevidsthed og den specifikt kristne forkyndelse kunne træde frem for hinanden og mødes. Grundtvigs udsagn “Menneske først, kristen så” peger således både den teologiske tænkning og det homiletiske projekt ud.  

Meget er sket og andet er tænkt i Skandinavien siden K.E. Løgstrup, Gustaf Wingren og Regin Prenter tog skabelsestanken op til fornyet overvejelse teologisk og homiletisk. De formelle og historiske bånd mellem stat, kirke og kultur er blevet løsere. Tanken om, at den specifikt kristne forkyndelse kan knyttes til almenmenneskelige, universelle livsvilkår, informeres kritisk af en voksende sans for menneskelige erfaringers mangfoldighed og uensartethed. En postliberal teologi, der opgiver teologiens universalitetskrav og som forstår kirken som blot ét fortolkningsfællesskab blandt andre, byder sig til med andre perspektiver på prædikenen.

På dette fællesnordiske netværksmøde vil vi undersøge, om den skandinaviske skabelsesteologi har noget at bidrage med til en samtidsteologi. Og vi vil rejse spørgsmålet, om – i så fald hvordan – den som tænkning betragtet har betydning for prædikenen i dag. 

Program 

Mandag 19. juni 
9.30-10
Velkomst og indledning
Studielektor, ph.d Kjeld Slot Nielsen, pastoralseminarieuddannelsen, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Aarhus

10-11
Skandinavisk skabelsesteologi i et samtidsteologisk perspektiv
Professor, lic.theol. Niels Henrik Gregersen, Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet

11.15- 12.15
”Paradisets vin og brød” – skabelse og sakramente hos Luther og Grundtvig
Lektor, ph.d. Jette Bendixen Rønkilde, pastoralseminarieuddannelsen, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Aarhus

12.15- 13.30 Frokost

13.30-14.30
Prædikenens alvor hos Løgstrup
Frimenighedspræst, ph.d. Maria Louise Odgaard Møller, Ryslinge

14.30-15 Kaffepause

15-16
Mulighed for at melde sig til korte oplæg og prædikenlæsning i følgende tre grupper:
- Professor MSO, ph.d Bo Holm, Aarhus Universitet, Regin Prenters prædikener. Et eksempel
- Studielektor, ph.d Kjeld Slot Nielsen, Pastoralseminariet i Aarhus, Teologien i to upublicerede kasualtaler af Løgstrup
- Lektor, cand.theol. Inge Westly, MF i Oslo, Frelse for hele livet " - perspektiver på frelse og erfaring i preken av biskop Gunnar Stålsett (biskop i Oslo 1998 - 2005)
- Doktorand, cand.theol. Clara Nystrand, Lunds Universitet, Gustaf Wingrens prædikener. Et eksempel

16-17 
Kaffepause og derefter fælles opsamling: Hvilke indsigter og indtryk fra dagens forelæsninger og gruppearbejde står tilbage som udfordringer for homiletikken i dag?

18 - ?
Middag i byen

Tirsdag 20. juni 

9.30- 10.15
Gudstjeneste i Markuskirken ved biskop over Aarhus Stift, ph.d  Henrik Wigh-Poulsen

10.15-10.45
Kaffepause

10.45-12.30
Paper-præsentationer. 
Man bedes skrive til Kjeld Slot Nielsen (kjsn@km.dk) med en titel og en kort omtale af sin præsentation. 

12.30
Frokost

13-14
Å tale (kristelig) om sansene og fenomenene. Kan vi det, for de andres skyld? Noen tanker om en skapelsesteologisk homiletikk

Professor, dr.theol. Trygve Wyller, Det teologiske Fakultet, Oslo Universitet

14-15 Afslutning og møde i Nordisk Homiletisk Netværk


Mandag 19. juni 

9.30-10
Velkomst og indledning
Studielektor, ph.d Kjeld Slot Nielsen, pastoralseminarieuddannelsen, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Aarhus

10-11
Skandinavisk skabelsesteologi i et samtidsteologisk perspektiv
Professor, lic.theol. Niels Henrik Gregersen, Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet

11.15- 12.15
”Paradisets vin og brød” – skabelse og sakramente hos Luther og Grundtvig
Lektor, ph.d. Jette Bendixen Rønkilde, pastoralseminarieuddannelsen, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Aarhus

12.15- 13.30 Frokost

13.30-14.30
Prædikenens alvor hos Løgstrup
Frimenighedspræst, ph.d. Maria Louise Odgaard Møller, Ryslinge

14.30-15 Kaffepause

15-16
Mulighed for at melde sig til korte oplæg og prædikenlæsning i følgende tre grupper:
- Professor MSO, ph.d Bo Holm, Aarhus Universitet, Regin Prenters prædikener. Et eksempel
- Studielektor, ph.d Kjeld Slot Nielsen, Pastoralseminariet i Aarhus, Teologien i to upublicerede kasualtaler af Løgstrup
- Lektor, cand.theol. Inge Westly, MF i Oslo, Frelse for hele livet " - perspektiver på frelse og erfaring i preken av biskop Gunnar Stålsett (biskop i Oslo 1998 - 2005)
- Doktorand, cand.theol. Clara Nystrand, Lunds Universitet, Gustaf Wingrens prædikener. Et eksempel

16-17 
Kaffepause og derefter fælles opsamling: Hvilke indsigter og indtryk fra dagens forelæsninger og gruppearbejde står tilbage som udfordringer for homiletikken i dag?

18 - ?
Middag i byen

Tirsdag 20. juni 

9.30- 10.15
Gudstjeneste i Markuskirken ved biskop over Aarhus Stift, ph.d  Henrik Wigh-Poulsen

10.15-10.45
Kaffepause

10.45-12.30
Paper-præsentationer. 
Man bedes skrive til Kjeld Slot Nielsen (kjsn@km.dk) med en titel og en kort omtale af sin præsentation. 

12.30
Frokost

13-14
Å tale (kristelig) om sansene og fenomenene. Kan vi det, for de andres skyld? Noen tanker om en skapelsesteologisk homiletikk
Professor, dr.theol. Trygve Wyller, Det teologiske Fakultet, Oslo Universitet

14-15 Afslutning og møde i Nordisk Homiletisk Netværk


Dato:19. juni - 20. juni 2023
Kursusleder:Lektor, ph.d. Kjeld Slot Nielsen
Målgruppe:Præster
Kursustype:Eksternatkurser
Kursussted:FUV Aarhus, Skt. Markus Kirkeplads 1,1, 8000 Aarhus C
Kursus-id:K. 39b/23 - 2910
Ansøgningsfristen er udløbet