Fortsæt til hovedindholdet
fkuv.dk
Kursusprogram

Seminar - Det hele menneske og det medicinske blik

Netværket ”Den tværfaglige relation mellem læger og præster” inviterer til seminar på SDU-campus Odense d. 9. oktober 2023

”Det hele menneske og det medicinske blik”

Indlæg ved Lone Vesterdal og Inger Uldall Juhl og forelæsninger ved Tracy Balboni & Michael Balboni, Harvard Medical SchoolIfølge forskningen kan og bør man som kliniker spørge til en patients eksistentielle og åndelige velbefindende. Det understreges af kliniske retningslinjer. De oplysninger der indsamles fra en læge-patient samtale kan vejlede yderligere medicinsk beslutningstagning og bl.a. indebære inddragelse af en præst. Det er Kolding projektet et eksempel på. For præsters vedkommende gælder at de er specialister i dette særlige omsorgsfelt, uanset om det drejer sig om spørgsmål af eksistentiel/åndelig eller ikkereligiøs karakter.


Indledende oplæg ved læge Inger Juhl og sognepræst Lone Vesterdal, Kolding:
1. Samarbejdet mellem almen praksis og sognepræster: grundlag, udvikling og lidt om hvad anaforisk omsorg er.

Forelæsninger ved Tracy A. Balboni, MD, MPH - Professor of Radiation Oncology, Harvard Medical School, og
Michael Balboni, PhD, ThM, MDiv - Instructor, Department of Psychiatry, Harvard Medical School:

1.     Introduction to medicine and spirituality: Is medicine sick?
2.     Perspectives on the separation of medicine and spirituality
3.     Theological perspectives on the separation of medicine and spirituality
4.     Restoring hospitality to medicine


Praktisk:

Præster søger om deltagelse gennem FUVs hjemmeside, ligesom læger, klinikere samt andre interesserede er tilmeldt ved modtagelse af seminargebyr på kr. 1100,- inkl. frokostbolle & kaffe. Studerende kr. 500,- ved fremsendelse af gyldigt studiekort ved tilmelding. For AP-læger gælder at seminaret forventeligt yder refusion for tab af arbejdsfortjeneste og dækning af seminarafgift samt transportudgifter.

Seminaret er et samarbejde mellem Forskningsgruppen for eksistentiel og åndelig omsorg, Almen Praksis, Syddansk Universitet, og Folkekirkens Undervisnings- og Videnscenter.

Det er åbent for alle med interesse for eksistentiel og åndelig omsorg, men rettet mod læger og præster.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lone Vesterdal (2481-1973); Inger Juhl (4036-5076) eller Karsten Thomsen (2637-1168).


Dato:9. oktober 2023
Kursusleder:Sogne- og hospitalspræst Karsten Flemming Thomsen
Målgruppe:Andre interesserede og Præster
Ansøgningsfrist:1. september 2023
Pris:For andre end præster 1.100,00 kr.
Kursustype:Dagskursus
Kursussted:SDU Campus Odense
Kursus-id:K. 51a/23 - 2926