Fortsæt til hovedindholdet
FUV
Kursusprogram

Seminar - Det hele menneske og det medicinske blik

Netværket ”Den tværfaglige relation mellem læger og præster” inviterer til seminar på SDU-campus Odense d. 9. oktober 2023

”Det hele menneske og det medicinske blik”

Indlæg ved Lone Vesterdal og Inger Uldall Juhl og forelæsninger ved Tracy Balboni & Michael Balboni, Harvard Medical SchoolIfølge forskningen kan og bør man som kliniker spørge til en patients eksistentielle og åndelige velbefindende. Det understreges af kliniske retningslinjer. De oplysninger der indsamles fra en læge-patient samtale kan vejlede yderligere medicinsk beslutningstagning og bl.a. indebære inddragelse af en præst. Det er Kolding projektet et eksempel på. For præsters vedkommende gælder at de er specialister i dette særlige omsorgsfelt, uanset om det drejer sig om spørgsmål af eksistentiel/åndelig eller ikkereligiøs karakter.


9.15-9.30: Åbning ved professor, Dr. Theol, Niels Chr. Hvidt, og sogne- og hospicepræst, ph.d.stud., Karsten Thomsen.

9.30-10.15: Oplæg ved læge Inger Juhl og sognepræst Lone Vesterdal, Kolding:
1.      Samarbejdet mellem almen praksis og sognepræster: grundlag, udvikling og lidt om hvad anaforisk omsorg er.

10.15-10.30: Kaffepause

Forelæsninger ved Tracy A. Balboni, MD, MPH
Professor of Radiation Oncology, Harvard Medical School, og

Michael Balboni, PhD, ThM, MDiv
Instructor, Department of Psychiatry, Harvard Medical School:

10.30-12.30 (Tracy Balboni):
2.      Introduction to medicine and spirituality: Is medicine sick?
3.      Perspectives on the separation of medicine and spirituality

12.30-13.30: Frokost

13.30-15.30 (Michael Balboni):
4.      Theological perspectives on the separation of medicine and spirituality
5.      Restoring hospitality to medicine

15.30: Farvel og tak for i dag


Praktisk:

Præster søger om deltagelse gennem FUVs hjemmeside, ligesom læger, klinikere samt andre interesserede er tilmeldt ved modtagelse af seminargebyr på kr. 1100,- inkl. frokostbolle & kaffe. Studerende kr. 500,- ved fremsendelse af gyldigt studiekort ved tilmelding til kft@km.dk

For AP-læger gælder at der ydes refusion for tab af arbejdsfortjeneste og dækning af seminarafgift samt transportudgifter.

For tilknyttede til Forskningsgruppen i eksistentiel og åndelig omsorg, SDU, kr. 500,- anføres ved tilmelding.

Seminaret er arrangeret af og for:

Seminaret er et samarbejde mellem Forskningsgruppen for eksistentiel og åndelig omsorg, Almen Praksis, Syddansk Universitet (SDU), og Folkekirkens Undervisnings- og Videnscenter (FUV).

Seminaret er åbent for alle med interesse for eksistentiel og åndelig omsorg, men rettet mod læger og præster. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lone Vesterdal (2481-1973); Inger Juhl (4036-5076) eller Karsten Thomsen (2637-1168).

Dato:9. oktober 2023
Kursusleder:Sogne- og hospitalspræst Karsten Flemming Thomsen
Målgruppe:Andre interesserede og Præster
Pris:For andre end præster 1.100,00 kr.
Kursustype:Dagskursus
Kursussted:SDU Campus Odense
Kursus-id:K. 51a/23 - 2926
Ansøgningsfristen er udløbet