Fortsæt til hovedindholdet
FUV
Kursusprogram

Yoga i folkekirken - praksis og praksisrefleksion

Folkekirke & Religionsmøde (F&R) og Folkekirkens Uddannelses- og videnscenter (FUV) samarbejder om at afholde arrangementer for netværket Yoga i Kirken. Netværket har eksisteret siden 2018 og består af præster, kirke- og kulturmedarbejder og instruktører, som beskæftiger sig med yoga i folkekirken. Alle interesserede er velkomne.

Hvad: Vi fokuserer på praksis og praksisrefleksion. Derfor har vi to praksisser, som vi sammen afprøver og reflekterer over efterfølgende. Desuden vil Liselotte Dam-Jensen, FUV, inspirere til, hvordan vi øger vores indre sansning af kroppen, så vi i medmenneskelige møder kan tage vare på os selv og på andre.

Formål: Udvikling af egen praksis via god feedback/feedforward og refleksioner over andre praksis. 

Mål: Kendskab til forskellige yoga-praksisformer. Et fælles sprog for yoga i folkekirken. Metodisk bevidsthed

Hvem: For dig som allerede har en yoga-praksis i folkekirken eller ønsker at stifte bekendtskab med den.

Vedrørende pris: Henvendelse vedrørende betaling rettes til generalsekretær for Folkekirke og Religionsmøde Ane Kirstine Brandt akbr@km.dk

 

10.00-10.30: Velkomst og fælles præsentation

10.30-10.45: Præsentation af dagen og arbejdsform

10.45-11.45: Yoga-Praksis ledet af sognepræst Line Søgaard Christensen og organist Helene Hersbo

11.45-12.45: Frokost

12.45-13.45: Refleksion

13.45-15.00: Oplæg og øvelse ved Liselotte Dam-Jensen, FUV

15.00-15.30: Kaffe og kage

15.30-16.30: Kirkeyoga i praksis ved Hanna Smidt

16.30-16.45: Pause

16.45-18.00: Refleksion

18.00-19.00: Aftensmad

19.00-20.00: Opsamling og udblik til næste netværksdag

 


Dato:4. juni 2024
Kursusleder:Lektor, ph.d. Jette Marie Bendixen Rønkilde
Målgruppe:Kirke- og kulturmedarbejdere, Præster og Andre interesserede
Pris:For andre end præster 1.100,00 kr. 
Kursustype:Dagskursus
Kursussted:FUV Aarhus, Skt. Markus Kirkeplads 1,1, 8000 Aarhus C
Kursus-id:K. 51b/24 - 2948
Ansøgningsfristen er udløbet