Bestyrelse
Lovgrundlag for FUV

Lovgrundlag for FUV

Bekendtgørelsen om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter kan læses i lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse af præster samt i Lovbekendtgørelse BEK nr. 1501 af 10. december 2013.

Bekendtgørelse nr. 1503 af 2009
I februar 2009 offentliggjorde kirkeministeren "betænkning 1503. Om uddannelse og efteruddannelse for præster". Betænkningen indeholder omfattende forslag til ændring af pastoralseminariet og præsters efteruddannelse. Betænkningen blev efterfølgende sendt i høring. Læs bekendtgørelsen her

Bekendtgørelse nr. 13 af 2018                                                                  I januar 2018 offentliggjorde kirkeministeren 'bekendtgørelse nr. 13 af 2018', som indeholder en række ændringer, i forbindelse med den nye uddannelsesplan 'NY PRÆST'. Læs bekendtgørelsen på www.retsinfo.dk