Fortsæt til hovedindholdet
Udgivelser og rapporter
Rapport

Akademi skal modvirke præstemangel

Favrskov Provsti vil tiltrække og fastholde præster i folkekirken gennem studiejobs ved Akademi for Præstekadetter.

Der er for få teologistuderende, og for få af dem bliver præster. Og dem, der bliver det, ved ofte for lidt om, hvad de går ind til. Selvom uddannelsens praktiske del fungerer godt, oplever mange unge præster et kulturchok, når de møder den praktiske virkelighed. Dette er oplevelsen i Favrskov Provsti, og derfor etablerede provstiet i 2019 Akademi for Præstekadetter for at bygge bro mellem studiet og præsteembedet og at tiltrække og fastholde præster i folkekirken.

Hent rapporten her: ’Akademi for Præstekadetter 2019-21'

Meget er langt henad vejen lykkedes
Favrskov Provsti er meget langt henad vejen lykkedes med projektet i forhold til intentionerne, konkluderer rapporten ’Akademi for Præstekadetter’, som er en erfaringsopsamling udarbejdet af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Det første hold kadetter fortæller, at det faglige studiejob i akademiet har haft afgørende betydning for deres lyst til at blive præster, og samtidig givet dem bedre forståelse for fagene på teologistudiet. De er blevet motiveret til at blive præster ved at få erfaring med konkrete præsteopgaver, og mødet med forskellige præster og menigheder har modvirket fordomme og hjulpet dem til at identificere sig med præsterollen.

Erfaring med præstens kerneopgaver
Akademiet har op til fem kadetter ansat pr. år i lønnede studiejobs ti timer om ugen i to år. Kadetterne får erfaring med præstens kerneopgaver under vejledning af akademilederen, som også er præst. I provstiet bliver de en del af præstegruppen i en form for mesterlære. De udfører præsteopgaver ved gudstjenester og konfirmand­undervisning og deltager i sjælesorg og diakoni. Arbejdet understøttes af kollektive lærings- og refleksionsrum sammen med præsterne.

Kadetter som et løft til kirkelivet
En række andre ønskede effekter af akademiet er opnået. Kadetterne har i løbet af projektperioden vist sig som en betydelig arbejdskraft, der har givet præsterne en væsentlig aflastning. Ud over at fungere som en ekstra ressource har kadetterne givet et løft til kirkelivet på flere måder. Ifølge menighedsrådene har kadetterne i høj grad givet inspiration og fungeret som et friskt indslag i provstiet. Præsterne fremhæver særligt, at kadetterne har givet dem mulighed for kollegial sparring og dermed kollegial udvikling.

Bidrag til lignende modeller andre steder
Erfaringerne fra de første to år er altså altovervejende positive. Om det vil lykkes at tiltrække og fastholde præster i embede på længere sigt, kræver det en længere tidshorisont og et bredere grundlag at vurdere. Med projektet har Favrskov Provsti også villet indhente erfaringer med akademiformen, som kan bidrage til udvikling af tilsvarende modeller i andre provstier. Den del skal erfaringsopsamlingen medvirke til.

Om udgivelsen

Rapporten ’Akademi for Præstekadetter 2019-21’ er udarbejdet for FUV af Kirsten Donskov Felter, Lars Sandbeck, Maiken Friischman Larsen, Eva Pedersen og Anders Bonde.
Rapporten er udgivet i maj 2022 og en trykt udgave kan rekvireres ved henvendelse til Videnscenteret.