Fortsæt til hovedindholdet
Udgivelser og rapporter
Børnekonfirmander

Børnekonfirmandforløb som et værdifuldt frirum i børns liv

Kendskab til det lokale børneliv og voksne med overskud er afgørende for succes med børnekonfirmandforløb, viser rapport

Hvis et stort antal af 3. klasserne i et sogn går til håndbold om onsdagen, kan børnekonfirmandforløbet med fordel lægges en anden dag. Og hvis der er rigtig mange fritidstilbud i sognet, kan man overveje at placere det i weekender eller samle det på én uge. Et godt kendskab til det lokale børneliv, og undervisere, der har overskud, er afgørende for succes med børnekonfirmandforløb, fastslår rapporten ”Et værdifuldt frirum”, som er afsluttende opsamling på en toårig børnekonfirmandundersøgelse.

Hent rapporten her: Et værdifuldt frirum. Børnekonfirmandundersøgelse. Best? og Next!

Fremtidssikring af børnekonfirmandundervisningen
Rapporten, som er udarbejdet af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i samarbejde med Center for Ungdomsstudier, skal være med til at fremtidssikre børnekonfirmandundervisningen, der er udfordret af længere skoledage efter folkeskolereformen i 2014 og konkurrerer med mange andre fritidstilbud.

Grundlæggende struktur for hver mødegang
78,3 % af danske børnekonfirmandforløb bruger den klassiske model med ugentlige møder i en længere periode. Resten vælger kortere og intensive forløb. Der er ikke én rigtig form. Den rigtige er den, der er afstemt efter lokale forhold. I begge modeller er det konstruktivt at have en grundlæggende struktur for hver mødegang, fordi det skaber tryghed og genkendelighed hos børnene og overskud hos de voksne.

Tid og ro til at se og lytte til børnene
Uanset om man vælger et langt eller et kort forløb, vil voksne med overskud betyde, at der bliver tid og ro til at se og lytte til børnene i et stadig mere digitalt samfund præget af præstationer, målinger og tests bl.a. i skolen, fortæller rapporten. Begge forløb kan blive et særkende og et attraktivt tilbud i børns liv, hvis det kan formidles som et mødested med overskud af voksne, anslås det.

Ønske om sjov og lærerig undervisning
To ud af tre børnekonfirmandundervisere har en flerdimensionel tilgang til undervisningen, så den ud over bl.a. at være kundskabsformidlende også bliver sjov og lærerig. Den tilgang flugter godt med svarene fra børn i 3.-4. klasse, der i undersøgelsen er blevet spurgt, hvad der er vigtigt, når man 'går til noget': Det skal være sjovt, jeg skal lære noget nyt, og jeg skal have det godt sammen med de andre og med de voksne.

Gode erfaringer og udviklingspotentialer
Rapporten kommer med konkrete anbefalinger af gode modeller for undervisning af børnekonfirmander og formidler gode erfaringer og udviklingspotentialer for religionspædagogiske tilgange, samarbejder, rammer og børnekonfirmander med særlige behov.