Fortsæt til hovedindholdet
Udgivelser og rapporter
Ph.d.-afhandling

Flere fremtidsmuligheder for landsbykirkerne 

Ph.d.-afhandling peger på potentialer for at bevare landsbykirkerne i en mere aktiv rolle, end de mest fremherskende strategier foreslår.

Fremtiden for landsbykirkerne er truet af fraflytning i landsbyerne. Der er mange landsbykirker, de er dyre at vedligeholde, og det debatteres, om nogle måske kan bruges til nye formål, eller om det kan blive nødvendigt at lukke nogle af dem. Med Maj Bjerre Dalsgaards ph.d.-afhandling ”Den middelalderlige landsbykirke” (2021) kommer en arkitektonisk vinkel på debatten. Afhandlingen identificerer en række strategier, som fremover kan bruges ved transformation af kirkerne.

Hent ph.d.-afhandlingen ”Den middelalderlige landsbykirke” her

Vidensbase for kirkernes transformationshistorie
Hidtil har de foreslåede strategier koncentreret sig om en passiv fremtid for kirkebygningerne for eksempel i form af bevaring som monumenter, fremhæver Maj Bjerre Dalsgaard, der er arkitekt og vidensmedarbejder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Hun har fundet muligheder for, hvordan kirkerne kan bevares og bruges aktivt, ligesom der er skabt en vidensbase for kirkebygningernes transformationshistorie, som anskueliggør, hvordan kirkerne gennem alle tider har været levende bygninger, som er blevet tilpasset og transformeret til det omkringliggende samfunds behov og formåen.

Kompleks forståelse af kirken som sted
Maj Bjerre Dalsgaard argumenterer for en kompleks forståelse af kirken som sted og bygger bro mellem to stedsopfattelser: Den ene søger at finde ind til kirkens særlige karakter. Den anden anerkender kirken som en foranderlig størrelse, der konstant produceres og reproduceres gennem subjektive oplevelser, aktiviteter og relationer.

Et demokratisk spørgsmål eller et ekspertanliggende?
Afhandlingen er struktureret i fire tematiske dele:

  • Arkitektur og arkitektonisk udvikling
  • Perspektiver på kirken i dag
  • Fremtidigt transformationspotentiale
  • Tværgående diskussion

De mest fremtrædende temaer fra de tre første dele diskuteres tværgående ud fra spørgsmålet, om bevaringen af kirkerne er et demokratisk spørgsmål eller et ekspertanliggende. 

Projektet er blevet til på baggrund af en bevilling fra fællesfonden i samfinansiering med Arkitektskolen i Aarhus.