Fortsæt til hovedindholdet
Kirkestatistik
Ind- og udmeldelser
Ind- og udmeldelser

Antallet af indmeldelser viser, hvor mange som er blevet medlem af folkekirken. En indmeldelse kan være et udtryk for en dåb, men det kan også være en udmeldt, som melder sig ind i folkekirken igen. På denne side ser vi bort fra de 0-årige, da vi her sætter fokus på de andre former for indmeldelser. 

Mange unge melder sig ind i folkekirken ifm. med deres konfirmation. De fleste udmeldelser sker i blandt folk, som er mellem 20 år og 54 år. I 2021 blev 12.097 personer over 1 år meldt ind i folkekirken, mens 8.961 personer meldte sig ud af folkekirken. I 2020 blev 8.734 personer over 1 år meldt ind i folkekirken, mens 9.053 personer meldte sig ud af folkekirken.

Tabellerne nedenfor viser antallet af indmeldelser og udmeldelser fra 2007 til 2021 fordelt på aldersgrupper i hele landet og i de 10 stifter. For at se udviklingen for hele landet eller i et enkelt stift skal du bruge søgefeltet. Kig i tabel 1 og find det stift som du er interesseret i. Søg nu på stiftet i søgefeltet ved at bruge det navn, som står i tabel 1. Dvs. hvis du vil se tallene fordelt på Københavns Stift over tid, skal du skrive "København" i søgefeltet. Er du interesseret i Roskilde Stift, så skriv "Roskilde". En mere detaljeret statistik over ind- og udmeldelser findes på statistikbanken.dk under emnet "Kultur og kirke".


Tabel 1: Indmeldelser over tid fordelt på aldersgrupper og stifter

Tabel 2: Udmeldelser over tid fordelt på aldersgrupper og stifter