Kirkestatistik
Kirkelige begravelser
Kirkelige begravelser

I 2019 blev der foretaget 44.271 kirkelige begravelser i folkekirken. Det svarer til at 82,7 procent af alle der døde i Danmark blev begravet eller bisat under medvirkning af en præst fra folkekirken. Ved en kirkelig begravelse medvirker en præst fra folkekirken ved en højtidelighed, hvor der bl.a. bliver foretaget jordpåkastelse før kisten begraves eller kremeres.

Tabellen herunder viser antallet af kirkelige begravelser, der er foretaget af præster i folkekirken fra 2006 til 2019 - dels i landet som helhed, dels i hvert af de 10 stifter.


Tabel 1: Kirkelige begravelser over tid