Kirkestatistik
Konfirmerede
Konfirmerede

I 2020 blev der konfirmeret 44.844 unge, dermed var konfirmationsprocenten på 66 %. Konfirmationsprocenten er et mål for, hvor stor en andel af unge, som bliver konfirmeret. Der findes ikke findes en præcis måde at opgøre konfirmationsprocenten på. Derfor bliver der brugt et estimat, som baserer sig på antallet af konfirmander målt op imod, hvor mange 13, 14 og 15 årige der er på et år.

Dåbsprocenten ifm. med konfirmation er et mål for, hvor mange som bliver døbt, når de skal konfirmeres. I 2020 blev 16 % af de unge døbt.

For en komplet gennemgang af, hvordan konfirmationsstatistikkerne udregnes se dokumentationen ved at klikke på knappen i højre hjørne.

Nedenstående kort viser en farvekodning af provstierne på baggrund af konfirmationsprocenten. Kør musen over kortet for at se informationer om de enkelte provstier. For at få mere at vide om, hvordan hjemmesidens grafikker og tabeller fungerer se vejledningen.


Figur 1: Konfirmationsprocent 2020

Tabel 1 giver et overblik over antallet af unge i konfirmationsalderen, antal konfirmerede, konfirmationsprocenten og dåbsprocent ifm. konfirmationen fordelt på stifter og landsplan. Dåbsprocenten ifm. konfirmationen er et estimat der måler, hvor stor en andel af de 13, 14 og 15 årige som lader sig døbe i forbindelse med deres konfirmation.


Tabel 1: Konfirmationstal 2020

Figur 2 og tabel 2 viser konfirmationsprocenten over tid fordelt på stifter og på landsplan. Konfirmationsprocenten har været relativ stabil de sidste 11 år, hvilket adskiller den fra både barnedåbsprocenten og medlemsprocenten, der har været faldende igennem en længere årrække. I 2020 er konfirmationsprocenten imidlertid faldet til sit hidtil laveste niveau, om end udsving i statistikken ikke er unormalt. Man bør derfor vente til næste år for at se om tendensen fortsætter.


Figur 2: Konfirmationsprocent på stiftniveau og landsplan over tid

Tabel 2: Konfirmerede på stift-niveau og landsplan over tid

Tabel 3 viser antallet af unge i konfirmationsalderen, konfirmerede, procentandele af konfirmerede og dåbsprocenten i forbindelse med konfirmation for hele landet over tid.


Tabel 3: Konfirmationstal på landsplan over tid