Kirkestatistik
Konfirmerede
Konfirmerede

I 2018 blev der konfirmeret 46.181 unge, dermed var konfirmationsprocenten på 68,3 %. Konfirmationsprocenten er et mål for, hvor stor en andel af unge, som bliver konfirmeret. Der findes ikke findes en præcis måde at opgøre konfirmationsprocenten på. Derfor bliver der brugt et estimat, som baserer sig på antallet af konfirmationer målt op imod, hvor mange 14 og 15 årige, der er på et år.

Nedenfor stående kort viser en farvekodning af provstierne på baggrund af konfirmationsprocenten. Kør musen over kortet for at se informationer om de enkelte provstier. For at få mere at vide om, hvordan hjemmesidens grafikker og tabeller fungerer se vejledningen.


Figur 1: Konfirmationsprocent, 2019

Tabel 1 giver et overblik over antallet af unge i konfirmationsalderen, antal konfirmerede, konfirmationsprocenten, og dåbsprocent ifm. konfirmationen fordelt på stifter og landsplan. Dåbsprocenten i forbindelse med konfirmationen er et estimat, der måler hvor stor en andel af de 14 og 15 årige, som lader sig døbe i forbindelse med deres konfirmation.


Tabel 1: Konfirmationstal, 2019

Figur 2 og tabel 2 viser konfirmationsprocenten over tid fordelt på stifter og på landsplan. Konfirmationsprocenten har været stabil de sidste 11 år, hvilket adskiller den fra både dåbsprocenten og medlemsprocenten, der har været faldende igennem en længere årrække.


Figur 2: Konfirmationsprocent på stiftniveau og landsplan over tid

Tabel 2: Konfirmerede på stift-niveau og landsplan over tid

Tabel 3 viser antallet af unge i konfirmationsalderen, konfirmerede, procentandele af konfirmerede og dåbsprocenten i forbindelse med konfirmation for hele landet over tid.


Tabel 3: Konfirmationstal på landsplan over tid