Fortsæt til hovedindholdet
Kirkestatistik
Medlemstal
Folkekirkens medlemstal

Den 1. januar 2022 var der 4.296.800 medlemmer af folkekirken. Det er 73,2 % af de i alt 5.873.420 indbyggere i Danmark.
Antallet af medlemmer og antallet af indbyggere er opgjort pr. 1. januar 2022. Opgørelsen er lavet af Danmarks Statistik på grundlag af Det Centrale Personregister CPR, hvor der er en særlig markering ved de borgere, som er medlemmer af folkekirken. Danskere, der er bosat i udlandet, men som fortsat er medlemmer af folkekirken, indgår ikke i opgørelsen.
Kortet herunder viser en farvekodning af provstierne på baggrund af deres medlemsprocent. Kør musen over kortet for at se informationer om de enkelte provstier eller zoom ind på et område af særlig interesse. For at få mere at vide om, hvordan hjemmesidens grafikker og tabeller fungerer se vejledningen, som du kan komme ind på via knappen i højre hjørne.


Figur 1: Medlemsprocent 2022

Tabel 1 viser antallet af indbyggere i Danmark, medlemmer af folkekirken, hvor mange som ikke er medlem af folkekirken og medlemsprocenten fordelt på stifter og landsplan.


Tabel 1: Folkekirkens medlemstal 2022
 

Der har i mange år været en lille, men nogenlunde konstant nedgang i medlemsprocenten. Figuren og tabellen herunder viser udviklingen i medlemsprocenten siden 1990, dels for landet som helhed, dels for hvert af de 10 stifter. Medlemsprocenten pr. 1. januar 2003 blev kun opgjort på landsplan.


Figur 2: Medlemsprocenter over tid

Tabel 2: Folkekirkens medlemsprocent over tid fordelt på stifter og landspaln