Kirkestatistik
Medlemstal
Folkekirkens medlemstal

Den 1. januar 2020 var der 4.327.018 medlemmer af folkekirken. Det er 74,3 % af de i alt 5.822.763 indbyggere i Danmark. 
Antallet af medlemmer af folkekirken og antallet af indbyggere er opgjort pr. 1. januar 2020. Opgørelsen er lavet af Danmarks Statistik på grundlag af Det Centrale Personregister CPR, hvor der er en særlig markering ved de borgere, som er medlemmer af folkekirken. Danskere, der er bosat i udlandet, men som fortsat er medlemmer af folkekirken, indgår ikke i opgørelsen. 
Kortet herunder viser en farvekodning af provstierne på baggrund af deres medlemsprocent. Kør musen over kortet for at se informationer om de enkelte provstier eller zoom ind på et område af særlig interesse. For at få mere at vide om, hvordan hjemmesidens grafikker og tabeller fungerer se vejledningen.


Figur 1: Medlemsprocent, 2020

Tabel 1 viser antallet af indbyggere i Danmark, medlemmer af folkekirken, hvor mange som ikke er medlem og medlemsprocenten fordelt på stifter og landsplan.


Tabel 1: Folkekirkens medlemstal per d. 1. januar 2020
 

Der har i mange år været en lille, men nogenlunde konstant nedgang i den procentdel af Danmarks indbyggere, som er medlemmer af folkekirken. Figuren og tabellen herunder viser udviklingen i medlemsprocenten siden 1990, dels for landet som helhed, dels for hvert af de 10 stifter. Medlemsprocenten pr. 1. januar 2003 blev kun opgjort på landsplan.

Nedgangen i medlemsprocent hænger først og fremmest sammen med, at langt størstedelen af dem, der dør, er medlemmer af folkekirken, mens andelen af nyfødte, der bliver døbt og dermed medlemmer af folkekirken, efterhånden er faldet til ca. 59 %.


Figur 2: Medlemsprocenter over tid

Tabel 2: Folkekirkens medlemstal i procentandele per d. 1. januar 2020