Fortsæt til hovedindholdet
Kirkestatistik
Vielser og velsignelser
Kirkelige vielser og vielsesprocenten

I 2021 blev der i alt foretaget 7.864 vielser i folkekirken. Kirkelige vielser er foretaget af en præst ansat i folkekirken.


Tabel 1: Kirkelige vielser over tid og stift

Den kirkelige vielsesprocent måler hvor stor en andel af alle registrerede vielser i Danmark var folkekirke vielser. Som de øvrige kirkestatistikker er vielsesprocenten svagt faldende over tid. Vielsesprocenten kan kun laves på landsplan. Vi kan derfor ikke udregne en vielsesprocent for stifterne eller provstierne.

I 2021 var vielsesprocenten på 28,4 %. Som de andre statistikker har vielsesprocenten været stødt faldende i en længere periode. Der har dog været år, hvor vielsesprocenten er steget, fx i 2011 hvor den steg fra 35,3 % i 2010 til 36,2 i 2011.


Tabel 2: Vielsesprocent over tid

Note: Det er ikke længere muligt at indgå registrerede partnerskaber. Statistikken er taget med for at kunne sammenligne tilbage i tid.

Kirkelige velsignelser af borgerligt viede 

I 2021 var der 1.464 kirkelige velsignelser af borgerlige viede, hvilket er en fordobling af, hvor mange som blev velsignet i 2020. Et par, der er blevet borgerligt viet, har mulighed for at få foretaget en kirkelig velsignelse af deres ægteskab.


Tabel 3: Borgerligt viede som har fået kirkelig velsignelse over tid