Nyheder
Nyheder

Årsrapport for 2019

Rapporten giver et indblik i FUV's arbejde og økonomi 

Årsrapporten for FUV i 2019 ligger nu klar. Årsrapporten beskriver de mange forskellige aspekter af arbejdet i FUV og giver også et indblik i økonomien, der i 2019 har været præget af, at FUV måtte reducere aktiviteterne pga. besparelser på 2,5 mil. Men det er alligevel lykkedes at opretholde, hvad der betragtes som et både tilfredsstillende aktivitetsniveau og et højt fagligt niveau.

Hent FUV's årsrapport for 2019 her

Rektor Hans Vium Mikkelsen fremhæver særligt inden for videnscenteret satsningsområdet geronto-demens, hvor FUV har udviklet en ny kursustype for medarbejdere i folkekirken, der arbejder med fokus på demensområdet. FUV indgår inden for demensområdet i et samarbejde med Aarhus kommune. Satsningsområdet er på denne måde et eksempel på, hvordan der kan finde samskabelse sted mellem folkekirken og kommunerne. I Videnscenteret har man lige på den anden side af nytår afsluttet det fireårige projekt Kirken på landet, der nu fortsætter i et netværk med repræsentanter fra alle landets stifter.

På uddannelsesområdet har FUV midtvejsevalueret NY PRÆST og fået mange positive tilbagemeldinger på denne nye integrerede uddannelses- og introduktionsplan – særligt på de to konferencer for henholdsvis aktører og aftagere, der blev afholdt i november 2019. I efteråret afprøvedes også en ny kursusform for de tematiske ugekurser: eksternatkurser uden overnatning med undervisning i dagtimerne på en af vores lokaliteter i enten København eller Aarhus. Også i 2020 vil en række ugekurser bliver udbudt som eksternat, da formen blandt andet tilgodeser kursister, der gerne vil have mulighed for at overnatte hjemme.

Med bevillingen af genopretningsmidler kan FUV fra 2020 og frem opretholde det normale aktivitetsniveau, og midlerne sikrer dermed, at FUV fortsat kan bidrage med viden og uddannelse af høj kvalitet i samspil med alle folkekirkens aktører.