Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Bag om helligdagen

Ny inspiration til gudstjenesteforberedelse for præster og organister er klar til 1. søndag i advent 

Bag om helligdagen har med homiletiske overvejelser og salme- og musikvalg til kirkeårets to tekstrækker i mere end ti år været en bredt anvendt ressource for præster og organister, der søger inspiration til gudstjenesteforberedelse. Når FUV og Folkekirkens Kirkemusikskoler i samarbejde med Kirkemusikalsk Kompetencecenter nu lancerer en ny version af Bag om helligdagen er det for at integrere de nye liturgiske ressourcer i form af ny kollekter og salmer, der er kommet til, og på baggrund af en ambition om generelt at styrke det tværfaglige samarbejde mellem præst og organist, teolog og musiker.

Gå til Bag om helligdagen

Et tværfagligt projekt
Det er Benedicte Hammer Præstholm, studielektor ved FUV, og Mads Djernes, organist, præst og underviser i hymnologi ved pastoralseminarieuddannelsen i Aarhus, der har stået for udviklingen af den nye udgave af Bag om helligdagen.

De samlede 12 par bestående af en præst og en organist, der ikke på forhånd kendte hinanden, til henover en uge i Løgumkloster at skrive om fem-seks søn- og helligdage. Håbet var, at samarbejdet dermed kunne begynde fra grunden, og at de to fagfolks tilgange til søndagens tekstkorpus og musikalske traditioner kunne inspirere til at tænke i andre baner end de vante.

Benedicte Hammer Præstholm og Mads Djernes vurderer, at det tværfaglige samarbejde har vist sig ”overvældende givende og relevant” – både for deltagerne og for de tekster, der er kommet ud af samarbejdet.

Det har på alle måder været inspirerende at arbejde sammen med en organist omkring gudstjenesteplanlægning. At have en at sparre med omkring teksterne... at forsøge sammen at finde en rød tråd gennem gudstjenesten, så der kan blive en helhed mellem ord og musik, at få lukket gamle og nye salmer op med en musikalsk fagpersons blik, at opleve gensidig respekt for ansvaret for gudstjenesten – det har alt sammen været fantastisk berigende. Tænk, hvis alle gudstjenester kunne forberedes på den måde!

En af de tolv præster, der i samarbejde med en organist har bidraget med materiale til den nye udgave af Bag om helligdagen 

Et indblik i processen
Udover valg af kollekt og salmer, musik og homiletiske overvejelser blev hvert par bedt om at lave et ’tværfagligt notat’ ud fra deres indledende samtale om dagen, teksterne, perioden i kirkeåret. Dette tværfaglige notat er det første, man møder på hjemmesiden, for formålet med notatet er at give et indblik i processen bag udvælgelsen af tematikker, salmer, musik, kollekter med mere – og at brugerne af hjemmesiden kan lade sig inspirere af metoder og tilgange til det tværfaglige arbejde.

De tværfaglige notater giver på tværs af søn- og helligdage idéer til, hvordan man kan gribe det kollegiale samarbejde an – også hvis man sammen vil planlægge gudstjenester for en længere periode frem. Og så rummer de

De tværfaglige notater rummer også interessante overvejelser over gudstjenestens væsen, opbygning og virkemidler: Hvad er eksempelvis søndagens ’farve’ – eller hvilken stemning kommer man til kirke med i en given del af kirkeåret? Skal man give menigheden en fortolkningsnøgle eller lade dem ’hægte sig på’ i gudstjenestens enkelte dele? Skal man ’lette’ på de store tekstmængder i gudstjenesten ved at skabe en vis gentagelse og dermed genkendelighed undervejs? ’

Velkommen 1. søndag i advent
Adventssøndagene ligger klar på hjemmesiden: fkuv.dk/bag-om-helligdagen. Og julen er på vej med helligtrekonger lige efter. Så man kan som præst eller organist allerede nu begynde at gå på opdagelse på siden. Man kan gå ind på de enkelte søn- og helligdage, eller man kan læse en del af materialet gennem en længere periode for på den måde at få et indtryk af, hvor forskelligt man kan komme fra de første indfald til en gennemtænkt gudstjeneste – gerne i kollegialt samarbejde.

Det vil forhåbentlig fremgå, at gudstjenesteelementerne i meget høj grad interagerer med hinanden – så meget, at denne ressource i sig selv kan være et argument for vigtigheden af, at præsten og organisten ser gudstjenestetilrettelæggelsen som et arbejde, der har et fælles begyndelsespunkt i samtalen – og naturligvis et fælles afslutningspunkt i gudstjenestefejringen.

Benedicte Hammer Præstholm & Mads Djernes