Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Bibelen 2020 i præstearbejdet?

Digitalt læse- og inspirationsforløb tilrettelagt i samarbejde med Bibelselskabet

Kurset afholdes over fem formiddage (kl. 9-13) fra september 2021 - februar 2022 og er for præster, der har lyst til at læse sig ind på og sammen med kolleger overveje brug af Bibelen 2020 i præstearbejdet.

Formen veksler mellem individuel forberedelse, oplæg, grupperefleksioner, fælles drøftelser, erfaringsdeling og idéudveksling. 

Forud for hver kursusdag læses ca. 60 sider af Bibelen 2020 efter en læseplan udarbejdet af Bibelselskabet, der også leder den fælles drøftelse af tematikker og oversættelsesspørgsmål. Derefter står FUVs lektorer på skift for undervisning i fem eksemplariske områder inden for præstens arbejde, som giver anledning til en kritisk drøftelse om brugen af Bibelen 2020:

Onsdag 29. september 2021 v/ Lena Kjems:
Velsignelse og gudsfrygt i 1. Mosebog. Tekster fra Bibelen 2020 som udgangspunkt for gudstjenester uden for højmessen

Onsdag 13. oktober 2021 v/ Kjeld Slot Nielsen og Benny Grey Schuster:
Forholdet mellem den autoriserede 1992-oversættelses ordvalg og Bibelen 2020’s ordvalg som homiletisk udfordring.

Torsdag 11. november 2021 v/ Lars Kruse og Ulla Morre Bidstrup:
Bibelen 2020 som begravelseslæsninger. Konsekvenser af nyoversættelsen af de hyppigst brugte tekster ved begravelser.

Onsdag 26. januar 2022 v/ Lars Sandbeck og Christine Tind Johannessen:
Forslag til studiekreds gudsbilledet i Bibelen 2020 for voksne over tre aftner

Onsdag 2. marts 2022 v/ Erling Andersen og Per Melhof:
Bibelen 2020 som oplæg til indledninger ved menighedsrådsmøder

Tilmelding er til det samlede forløb. Ansøgningsfrist senest 30. august 2021: www.fkuv.dk/kursusprogram/kursus/2564