Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Folkekirken og corona

I dag udkommer FUVs rapport om, hvordan folkekirken håndterede coronaperioden i foråret 2020

Formålet med rapporten er at klæde folkekirken på til håndtering af lignende krisesituationer i fremtiden, men også at gøre brug af de indhentede erfaringer i forhold til folkekirkens daglige virke. 

  • Rapporten kortlægger folkekirken i coronaperioden igennem analyser af: Folkekirken som organisation
  • Forkyndelse og onlineaktiviteter
  • Teologi i en krisetid
  • Befolkningens holdninger til folkekirken

Folkekirkens aktører får med rapporten et vidensbaseret belæg for planer og beslutninger, og rapporten rummer desuden et idekatalog til inspiration for kirkerne.

Hent rapporten: "Når folkekirken skal spille efter reglerne - men uden for banen. Folkekirkens håndtering af coronaperioden i foråret 2020".

Rapportens titel, Når folkekirken skal spille efter reglerne – men uden for banen, henviser til den situation, der opstod, da folkekirken for en tid måtte spille uden for den ’bane’, som kirkerum og sognegårde ellers danner for kirkens liv og administration, mens det samtidig var nødvendigt at spille efter de regler, som regering og sundhedsminister udstak for hele samfundet.

Birgitte Graakjær Hjort, leder af Videnscenteret, fortæller om undersøgelsen, som FUV tog initiativ til allerede i april 2020: ”Vores undersøgelse af folkekirken i krisen viser, hvordan alle folkekirkens aktører, på forskellige niveauer og arenaer, gennem krisehåndteringen forsøgte at skabe kontinuitet hen over nedlukningen.”

En digital kickstart
Lukningen af kirkerum og kirkelige lokaler begrænsede folkekirkens fysiske udfoldelse, men skabte samtidig en mangfoldighed af nye - bl.a. digitale - tiltag med fx streaming af gudstjenester. 
Birgitte Graakjær Hjort mener, at situationen har kickstartet i en digital nytænkning i folkekirken:

”Krisen har sat gang i en udvikling, hvor folkekirken henvender sig mere direkte til et bredere publikum. Pludselig kunne flere danskere følge kirkens aktiviteter hjemme og fx deltage i deres lokale gudstjeneste, selvom de ikke kunne være fysisk til stede. Det er der store muligheder i.”

Finansiering, projektledelse og bidragydere
Projektet er muliggjort via en bevilling fra Fællesfonden og har været ledet af Birgitte Graakjær Hjort og vidensmedarbejder Astrid Krabbe Trolle. Projektmedarbejdere har været Simon Mathias Bro Bertelsen, Kitty Blichfeldt, Nete Helene Enggaard, Maiken Friischman Larsen, Tina Langholm Larsen, Karen Marie Leth-Nissen, Kjeld Slot Nielsen og Astrid Krabbe Trolle. Desuden har en række ressourcepersoner bidraget til rapporten.

Kontakt
For yderligere oplysninger om rapporten og undersøgelsen kontakt:
Birgitte Graakjær Hjort, FUV: tlf. 24 64 47 37 / bghj@km.dk 
Ingeborg Marie Nielsen, pressekontakt, Københavns Stift: tlf. 61 61 45 07 / iman@km.dk 

Krisen har sat gang i en udvikling, hvor folkekirken henvender sig mere direkte til et bredere publikum. Pludselig kunne flere danskere følge kirkens aktiviteter hjemme, og fx deltage i deres lokale gudstjeneste selvom de ikke kunne være fysisk til stede. Det er der store muligheder i.

Birgitte Graakjær Hjort 
Leder af Videnscenteret, FUV